Effect van ons werk

We willen als Kwadraad het effect van ons werk meer zichtbaar maken. Zo maken we duidelijk welke bijdrage sociaal werk levert aan de maatschappij. Vanuit de beleving van onder andere inwoners, medewerkers en samenwerkingspartners brengen we de toegevoegde waarde van ons werk in kaart. Hiermee verkrijgen we nieuwe inzichten die ons helpen mensen nóg beter te ondersteunen.    

Hoe meten wij ons werk?

Nadat we samen met andere sociaal werk organisaties een effectmetingstraject zijn gelopen bij Sociaal Werk Nederland, hebben we de geleerde lessen en ervaringen meegenomen en een eigen aanpak ontwikkeld. Met behulp van kritieke prestatie indicatoren (KPI's) maken we resultaten van activiteiten of diensten inzichtelijk en kunnen we de bijdrage die we leveren inzichtelijk maken. Het leereffect staat hierin centraal. Dat betekent dat we met de resultaten van de KPI's die we monitoren, kritisch kijken naar ons werk met als uitgangspunt hiervan te leren en verbeteren.

Lees verder onder de foto.

Effect van ons werk 2

Menselijk in de kern

Bovenal werken wij met mensen. Voorheen werkten wij met jaarlijkse 'klanttevredenheidonderzoeken'.  We hebben nu de focus verschoven van enkel tevredenheid naar verschillende, verdiepende lagen van beleving en zijn we bezig met de ontwikkeling en implementatie van een belevingsonderzoek van inwoners die we hebben ondersteund.

Onze waarden

  • Persoonlijk en betrokken
  • Gelijkwaardig samenwerken
  • Zelf denken, doen en groeien
  • Midden in de wereld staan
  • Het verschil maken

Hoe organiseren wij effectmetingen?

Inmiddels hebben we veel kennis en ervaringen opgedaan rondom effectmetingen binnen het sociaal werk. Deze kennis houden we niet alleen binnen de organisatie. We denken graag ook mee met andere partnerorganisaties en samenwerkingsverbanden in hoe we een effectmeting kunnen co-creëren. Dit doen we vanuit de oprechte intentie om met en van elkaar te leren en hiermee uiteindelijk de mensen waarmee we in aanraking komen nog beter te kunnen helpen.

De eerste resultaten

Wij vinden het belangrijk om te delen met elkaar en zo van elkaar te leren. Daarom maken we literatuur en praktijkonderzoeken toegankelijk voor het gebruik in de praktijk. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan praktische kennisdeling voor sociaal werkers en andere belanghebbenden.

Hieronder de diensten waarop we effectmetingen zichtbaar kunnen maken. Deze lijst wordt steeds aangevuld.

Procesmatige ondersteuning bij het schoolmaatschappelijk werk 
Infographic effect SMW Kaag en Braassem
Infographic effect SMW Krimpenerwaard

Bronnen rondom het effect van sociaal werk
Factsheet Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) algemeen 

Wil je met ons in gesprek over het effect van sociaal werk? Of heb je vragen?

Neem dan contact op met Kübra Kasikci, adviseur Innovatie en Transformatie, bereikbaar via k.kasikci@kwadraad.nl.