Online hulp

E-mailbegeleiding

De vraag die je gesteld hebt kan uitmonden in een e-mailbegeleiding. Deze vorm van begeleiding loopt eigenlijk hetzelfde als die van gespreksbegeleiding.

Lees meer over e-mailbegeleiding

Chatbegeleiding

Ook via chatsessie kun je begeleiding van ons krijgen. In grote lijnen gaat dat hetzelfde als de e-mailbegeleiding. Er is sprake van verschillende fasen.

Lees meer over Chatbegeleiding