Chatbegeleiding

Ook via chatsessies kun je begeleiding van ons krijgen. In grote lijnen gaat dat hetzelfde als de e-mailbegeleiding. Er is sprake van verschillende fasen.

De begeleiding gaat via jouw persoonlijke, beveiligde pagina op 'Mijn Kwadraad'. Via 'Mijn Kwadraad' kun je altijd je vraag stellen.

Fasen in de begeleiding

De eerste fase bestaat uit in beeld krijgen hoe jouw situatie eruit ziet. We beantwoorden vragen zoals:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wie zijn er allemaal bij betrokken?
  • Wat heb je al kunnen doen om de situatie te verbeteren?

Jouw maatschappelijk werker kan je in deze fase al vragen om bepaalde 'huiswerkopdrachten' te doen, zoals bijvoorbeeld in kaart brengen wie je familie en vrienden zijn. Deze huiswerkopdracht krijg je dan per e-mail op jou pagina in 'Mijn Kwadraad'.

Deze eerste fase wordt afgesloten met een plan dat je kunt terugvinden in 'Mijn Kwadraad' onder de knop 'Mijn plan' . Het plan bestaat uit verschillende elementen:

  • Jouw doelen
  • Een uitwerking wie welke taak krijgt om die doelen te behalen
  • Hoe de doelen behaald gaan worden
  • Een planning wanneer de doelen behaald zouden moeten zijn

We vragen je om goed naar het plan te kijken, en daar vooral ook zelf bij aan te geven hoe het plan anders zou kunnen worden. Het is niet het plan van jouw maatschappelijk werker, maar jouw plan!

Begeleiding

In de begeleidingsfase werk je samen met jouw maatschappelijk werker aan het behalen van je doelen. We geven je adviezen over hoe je kunt werken aan de oplossing. Je krijgt regelmatig huiswerkopdrachten zodat je zelf kunt oefenen met de oplossing en aan je doelen kunt werken. Deze kunnen per e-mail aan je verstuurd worden, maar ook tijdens de chat aan je voorgesteld worden. Ook zal de maatschappelijk werker je praktische tips en trucs aanreiken. Tijdens deze begeleidingsfase zal er door middel van een tussenevaluatie samen met je gekeken worden naar je vooruitgang aan de hand van de gestelde doelen. De tussenevalutatie kan het beste per e-mail plaatsvinden, zodat je er even rustig over na kunt denken.

De afsluitingsfase – evaluatie

De afsluiting van de begeleiding bestaat uit een evaluatie. In deze evaluatie wordt teruggekeken op wat je bereikt hebt aan de hand van de gestelde doelen in het jouw plan. De evaluatie heeft als voornaamste doel om te bepalen of de problemen voldoende zijn opgelost en of er eventueel vervolghulpverlening nodig is. We bepalen samen met je wat we doen: afsluiten of kijken of er nog hulp nodig is.