Cursus voor mannen – begeleid

Deze cursus is geschikt voor jou als je bijvoorbeeld:

 • jezelf als man beter wilt leren begrijpen
 • je inzicht wilt krijgen in de achtergrond van je gedrag als man
 • moeite hebt om te zeggen wat je wilt zeggen

Informatie over de online Cursus voor Mannen

In de maatschappij ligt voor een groot deel vast hoe een man zich moet gedragen en wat van hem wordt verwacht. Het leveren van prestaties staat bijvoorbeeld vaak centraal bij mannen. Toch komt dat lang niet altijd overeen met de persoonlijke opvattingen van veel mannen. Ook partners en kinderen zien graag eens ‘de andere kant’ van hun man of vader. Maar het uiten en hanteren van gevoelens kan voor mannen moeilijk zijn. Met de Cursus voor Mannen ga je als man thematisch aan de slag met diverse zaken die struikelblokken in je dagelijks leven kunnen vormen. Er wordt in de cursus met name gewerkt aan een toename van bewustwording en inzicht in je eigen doen en laten: “Hoe voel ik mij, hoe gedraag ik mij, waardoor word ik beïnvloed?” Elk deel bestaat uit een stuk theorie en een opdracht.

Hoe werkt de online Cursus voor Mannen

De cursus bestaat uit vier delen. Je krijgt een persoonlijke coach (een gediplomeerde mannelijke maatschappelijk werker) gedurende de gehele cursus. Deze coach begeleidt je gedurende de hele cursus in jouw persoonlijke digitale omgeving, 'Mijn Kwadraad'. Als je start met de cursus dan krijg je het eerste deel van de cursus opgestuurd.

Elk deel bestaat uit een stuk theorie en een opdracht. De opdrachten zijn bedoeld om je meer inzicht te geven in je eigen gedrag als man. Als je de opdrachten die bij het deel waar je mee bezig bent gemaakt hebt, dan stuur je de opdracht naar je coach. Je coach zal je dan feedback geven op de door jou gemaakte opdracht en stuurt je het volgende deel op. Natuurlijk mag je altijd tussendoor vragen stellen aan je coach: we willen niet dat je blijft wachten met dingen die je dwars zitten!

Inhoud van de cursus

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Communicatie
   In communicatie kan veel mislopen doordat men elkaar slecht ‘verstaat’. Er wordt gekeken waar die verstoring van communicatie plaatsvindt.
  • Mannelijkheidscoderingen
   In de hoofden van mannen zetten zich beelden, normen, ideeën en gedachten vast over hoe een man denkt dat hij zich behoort te gedragen en te voelen. Een man kan last hebben van deze coderingen.
  • Socialisatie
   Socialisatie is een proces waarbij de opgroeiende mens zogenaamde ‘rollenbeelden’ (vader, oom, leraar) en normen en waarden verinnerlijkt. In dit proces wordt de vorming van de mens beïnvloed.
  • Zien, denken en voelen
   Het verschil tussen waarnemen, interpreteren en beleven. Soms lopen deze zaken door elkaar waardoor er verwarring optreedt in bijvoorbeeld relaties.
  • Uiten, zelfexpressie
   Bij zelfexpressie uit je wat jouw gedachten en gevoelens zijn. Voor veel mannen is dit lastig: bijvoorbeeld het spreken in ‘ik-boodschappen’, het kwetsbaar opstellen.
  • Assertiviteit
   Assertiviteit is opkomen voor jezelf zonder daarbij jezelf of de ander schade toe te brengen. Dit is in praktijk erg lastig. Aan de hand van opdrachten leer je hoe je assertieve vaardigheden kunt toepassen.

 • Feedback geven en ontvangen
  Feedback wordt ook wel omschreven als ‘opbouwende kritiek’. Je ziet iets, beschrijft aan de ander wat je hebt waargenomen en geeft daarbij je gevoel weer. Hierdoor kan de ander proberen dingen te veranderen. Door volgens deze feedbackregels te handelen vergroot je de kans dat wat je wilt zeggen door de ander beter begrepen wordt.
 • Seksualiteit en intimiteit
  In relaties wordt seksualiteit vaak verschillend beleefd door partners. Vaak is het ook moeilijk om over seksualiteit met elkaar te praten. We geven uitleg over de verschillen in seksualiteitsbeleving tussen mannen en vrouwen en geven handvatten hoe je in je relatie over seksualiteit je gedachten en gevoelens kunt delen.
 • Werk
  Werk hebben is belangrijk in je leven. Je brengt een groot gedeelte van je leven op je werk door. Heel vaak en snel wordt er gevraagd: “Wat voor werk doe je?”. Werk kan status en voldoening geven, maar ook frustratie oproepen. Centraal staat: wat betekent je werk voor jou?
 • Relaties
  Relaties zijn onmisbaar, maar relaties zijn soms ook erg moeilijk. Vaak handelen mannen heel verschillend in relaties dan vrouwen, niet beter of slechter, maar anders. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe kun je als man je relaties versterken, en wat zijn valkuilen in relaties.

De opbouw van de cursus

Deel 1: Socialisatie en communicatie
Deel 2: Rationele en irrationele gedachten
Deel 3: Werk
Deel 4: Relaties, seksualiteit en intimiteit

Vragen

Als je geïnteresseerd bent in de Cursus voor Mannen, maar je weet niet of de training geschikt voor je is, dan kun je ons altijd vrijblijvend je vraag stellen. Je kunt je natuurlijk ook meteen aanmelden. Wil je liever eerst even rondkijken, dan kun je eerst 'Mijn Kwadraad' aanmaken. Voor al deze mogelijkheden kun je gebruik maken van de knoppen in het menu hieronder.