Alle cursussen en trainingen

Hier vind je informatie over alle cursussen en trainingen die we geven.

Assertiviteit voor volwassenen

Ben je verlegen, voel je je geremd in gezelschap? Of vind je het moeilijk om nee te zeggen? Tijdens de assertiviteitscursus leer je beter voor jezelf opkomen. Je oefent met technieken die helpen om te gaan met meningsverschillen en conflicten en met waardering en kritiek.

Waar en wanneer geven we deze training?

Assertiviteitstraining voor vrouwen

Sommige vrouwen vinden het moeilijk om nee te zeggen. Ben jij ook verlegen en voel je je geremd in gezelschap? Tijdens deze assertiviteitscursus leer je beter voor jezelf opkomen. Je oefent met meningsverschillen en conflicten en leert omgaan met waardering en kritiek.

Waar en wanneer geven we deze training?

Sociale vaardigheden voor kinderen op de basisschool

Sommige kinderen zijn erg verlegen of hebben vaak ruzie. Vind jouw kind het ook moeilijk om vriendjes of vriendinnen te maken? In de training Sociale vaardigheden leren kinderen samen spelen. Ze leren makkelijker contact maken, bijvoorbeeld door hun beurt af te wachten of te vragen of een ander kind wil meespelen.

Waar en wanneer geven we deze training?

Weerbaarheidstraining voor kinderen van de basisschool

Vindt je kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen? Of om anderen duidelijk te maken dat zij iets niet wil? Of begint je kind als hij kwaad is direct om zich heen te slaan of te schelden? Kwadraad organiseert weerbaarheidstrainingen voor kinderen, waarin zij leren voor zichzelf op te komen. Zodat zij goed ‘nee’ kunnen zeggen, hun grenzen aangeven en steviger in hun schoenen staan.

Waar en wanneer geven we deze training?

Sociale vaardigheden voor jeugd 13-17 jaar

Voel je je soms onzeker en durf je niet te zeggen wat je vindt? Of vind je het moeilijk om kritiek te krijgen? In de training Sociale vaardigheden leer je je bewust worden van je eigen kracht en kunnen. Zo leer je onder meer opkomen voor jezelf, nee zeggen, je grenzen aangeven en met kritiek omgaan. Daardoor sta je straks veel steviger in je schoenen.

Waar en wanneer geven we deze training?

Leer effectief functioneren - LEF training

Sommige meisjes voelen zich onhandig in de omgang met anderen. Kun jij ook moeilijk voor jezelf opkomen of nee zeggen? Word je gepest of pest je zelf? Met de LEF-training van Kwadraad leren meisjes omgaan met lastige situaties.

Waar en wanneer geven we deze training?

Rots en Water - voor jongeren in het voortgezet onderwijs

Weet jij wie je bent, wat je wilt en wat je kunt? Dit zijn belangrijke vragen waar je niet altijd zomaar een antwoord op weet. Met de training Rots en Water van Kwadraad vergroot je je zelfvertrouwen en word je sterker. Zowel lichamelijk als in je hoofd. Je leert je ‘rots’- en je ‘water’-kant zien. Een rots is krachtig en onverzettelijk en kan voor zichzelf opkomen. Water is vriendschappelijk, heeft respect voor anderen en kan goed praten. Voel jij je standvastig als een rots of zo flexibel als water?

Waar en wanneer geven we deze training?

Cursus voor mannen

In onze huidige maatschappij ligt voor een groot deel vast hoe een man zich moet gedragen en wat van hem wordt verwacht. Het leveren van prestaties staat vaak centraal. De opvoeding en meningen van anderen spelen bij dit alles een belangrijke rol. Toch komt dat lang niet altijd overeen met de persoonlijke opvatting van jou als man. Ook partners en kinderen zien graag eens ‘de andere kant’ van hun man of vader. Maar het uiten en hanteren van gevoelens kan voor mannen moeilijk zijn. De cursus voor Mannen is een doelgerichte cursus waarin mannen aan de slag gaan met zaken waar ze in het dagelijkse leven over ‘struikelen’.

Waar en wanneer geven we deze training?

Kinderen in echtscheidingssituatie (KIES)

De spel- en praatgroep KIES helpt kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Veel kinderen begrijpen niet waarom hun ouders gaan scheiden. Ze denken bijvoorbeeld dat het hun schuld is of denken dat ze jullie weer gelukkig kunnen maken. In de groep vinden de kinderen herkenning bij elkaar.

Waar en wanneer geven we deze groep?

Ouders van pittige pubers

Fikkie stoken in de prullenbak, op straat hangen, stelen uit de supermarkt of andere kinderen pesten. Veel kinderen worden steeds opstandiger als ze dichter bij de puberteit komen. Meestal hoef je je geen zorgen te maken, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar soms gaat het net een stap te ver en komt je kind bijvoorbeeld in aanraking met de politie. Deze cursus is voor ouders die wat extra ondersteuning willen bij de opvoeding van hun puber.

Waar en wanneer geven we deze cursus?

Opvoeden & Zo!

Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook behoorlijk lastig. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. In de cursus Opvoeden en Zo! kun je al je vragen stellen. En we bieden tips en vaardigheden waarmee je het gedrag van je kinderen effectief kunt beïnvloeden. Zo ontdek je hoe je opvoeden makkelijker kunt maken.

Waar en wanneer geven we deze cursus?

Ouders van een tegendraads kind

Zoekt jouw kind voortdurend haar  grenzen op? Vindt hij dat hij het allemaal zelf wel kan, komt ze haar afspraken niet na of heb je soms geen idee wat hij uitspookt? In deze cursus kun je al je vragen over het tegendraadse gedrag van je kind stellen. Zo ontdek je dat veel kinderen in de puberleeftijd dit gedrag vertonen. Je leert hoe je hiermee kunt omgaan en hoe je voorkomt dat je kind te ver gaat.

Waar en wanneer geven we deze cursus?

Puber in huis

Een zoon of dochter in de puberleeftijd zorgt vaak voor leven in de brouwerij. De frisse blik van je kind zet je aan het denken over je mening, smaak of overtuiging. Dat is leuk, maar soms levert het ook spanningen en conflicten op. Bij de cursus Een puber in huis kun je terecht met al je vragen. En met de tips behoud je de goede sfeer in huis.

Waar en wanneer geven we deze cursus?

Rouwverwerking - volwassenen

Hoe verwerk je het verlies als iemand van wie je houdt overlijdt? Hoe ga je om met pijn, verdriet of boosheid? De gespreksgroep over rouwverwerking voor volwassenen kan je helpen het verlies een plaats te geven. Hier ontmoet je anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maatschappelijk werkers van Kwadraad begeleiden de groep. Ze helpen je omgaan met het verlies en je leven weer op te pakken.

Waar en wanneer geven we deze cursus?

'Bakje troost'

Heb jij een verlies geleden? Is je partner overleden? Je kind? Je vader of moeder? Of misschien iemand anders, waardoor je diep geraakt bent? Hoe je ermee omgaat is heel persoonlijk en ieder rouwproces is anders.
In een lotgenotengroep heb je contact met anderen die ook zoiets hebben meegemaakt. Dit kan veel waarde hebben. Heb je er behoefte aan om een gesprek hebben met of te luisteren naar mensen die ook een groot verlies hebben meegemaakt, wil je tips ontvangen, ervaringen delen en je realiseren dat je niet de enige bent?

Klik hier voor meer informatie over de lotgenotengroep

Goed met geld

Heb je geldproblemen of moeite met rondkomen? In de cursus Goed met Geld krijg je inzicht in je inkomsten en uitgaven. Je leert een balans vinden tussen de korte en lange termijn en krijgt meer grip op je uitgaven.

Waar en wanneer geven we deze cursus?

Papier hier

Wil je ondersteuning bij het ordenen en bijhouden van je administratie? Ontspannen de post openmaken? Tijdens de workshop Papier hier maak je op een overzichtelijke manier een administratiemap met je eigen administratie. Een maatschappelijk werker geeft hierbij tips en advies.
Deze workshop vindt iedere dinsdag plaats van 15.00-16.30 uur in Leiden, Haagweg 47. Er is geen start- of einddatum. Als je je om 15.00 uur meldt, kun je meedoen.

Klik hier voor meer informatie over de workshop