Tips bij onterecht ontslag

Als een werkgever je wil ontslaan, vraagt hij daarvoor toestemming bij het UWV voor een ontslagvergunning aan. Het UWV beoordeelt of de ontslagaanvraag redelijk is. Daarbij moet je werkgever zich wel aan de regels houden. Doet hij dat niet? Dan kun je daartegen in beroep gaan.

Alleen in onderstaande gevallen mag een werkgever je ontslaan zonder ontslagvergunning:

  • ontslag tijdens de proeftijd
  • het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst
  • ontslag op staande voet
  • faillissement
  • wederzijds goedvinden (beëindigingsvoorstel)
  • ontbinding bij de kantonrechter

In alle andere gevallen beoordeelt het UWV of de ontslagaanvraag redelijk is. Heeft het UWV toestemming gegeven voor het ontslag? Dan mag je werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Daarbij moet hij zich wel aan de regels houden. Doet hij dat niet? Dan kun je daartegen in beroep gaan.

Tip 1: Maak een afspraak met de Sociaal Raadslieden

Wil je weten of het ontslag terecht of onterecht is? Kijk hier op de site bij je gemeente of Kwadraad de dienst Sociaal Raadslieden aanbiedt en maak een afspraak.

Tip 2: Ga naar het Juridisch Loket

Heb je het idee dat je onterecht ontslagen bent? Ga dan naar het Juridisch Loket voor rechtshulp. Neem je loonstrookjes en jaaropgave(n) mee.

Tip 3: Neem een advocaat

Heb je een rechtsbijstandverzekering dan kun je rechtsbijstand vragen van een advocaat. Neem hiervoor contact op met je verzekering.

Tip 4: Zoek een andere baan

Als je het idee hebt dat het niet meer goed komt tussen jou en je oude werkgever, dan kan dat emotioneel zijn. Praat erover met mensen uit je omgeving. En zoek zo snel mogelijk een andere baan; dat geeft weer nieuwe energie.

Hulp bij onterecht ontslag

Wil je ondersteuning omdat je onterecht ontslagen bent? Wij kunnen je op verschillende manieren helpen. Kies hieronder bij Direct aan de slag hoe je contact met ons opneemt.