SPUK

Het ministerie stelt SPUK-middelen beschikbaar aan gemeenten: middelen gericht op het stimuleren van gezondheid, sport, bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. In de SPUK komen meerdere programma’s en uitkeringen samen.

In 2023 gaat het om ongeveer 240 miljoen euro, die wordt verdeeld naar rato van de aantallen inwoners met een achterstandspositie. Het is de bedoeling dat na 2026 het gemeentelijk preventiebeleid structureel wordt gefinancierd via het Gemeentefonds.

Inspiratiegids SPUK

Kwadraad ontwikkelde een Inspiratiegids SPUK. In deze inspiratiegids houden we de thema’s van de SPUK aan: sport en beweging, gezondheid en sociale basis. Er zijn vele activiteiten en diensten die kunnen worden ingezet om de SPUK mee vorm te geven. In deze inspiratiegids geven we enkele voorbeelden.

Bekijk de Inspiratiegids SPUK door op deze afbeelding te klikken:

SPUK

Akkoorden en SPUK regeling in beeld

Op het gebied van preventie staat een hoop te gebeuren in de komende jaren. Zowel zorgverzekeraars, als VNG en VWS hebben uitgesproken dat er een verschuiving van zorg naar preventie moet gaan plaatsvinden: een verschuiving van focus op ziekte naar focus op gezondheid. In het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) is verder uitgewerkt hoe dit zou moeten worden vormgegeven.

Financiering vindt plaats via de Specifieke Uitkering (SPUK). De relatie tussen de diverse akkoorden en de bijbehorende financiering heeft Kwadraad uitgewerkt in twee visuals:

SPUK 1 SPUK 2

 

Contact over de inzet van SPUK?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.