6 juni: dag van de maatschappelijk werker

Een dag om stil te staan bij het mooie beroep dat zoveel Kwadraadprofessionals dag in dag uit uitoefenen. Een beroep met een lange historie, een stevige positie in het hier en nu en een mooie toekomst in het nieuwe sociale domein van de gemeenten. ‘Maatschappelijk werk’ is niet voor niets sinds kort (weer) de ondertitel in ons nieuwe logo: we zijn trots op onze maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden en allen die hen ondersteunen.