Aantoonbaar rendement door Blended Care

— Boris Stil

Onderzoek van VitaValley i.s.m. Coöperatie I-Kracht en Vital Innovators toont aan dat de ‘Blended Care’ methode waarbij zorgverlening wordt uitgebreid met online interventies kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing oplevert.

Kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en productiviteitsverhoging door online interventies in zorgaanpak

[PERSBERICHT] – Onderzoek van VitaValley i.s.m. Coöperatie I-Kracht en Vital Innovators toont aan dat de ‘Blended Care’ methode waarbij zorgverlening wordt uitgebreid met online interventies kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing oplevert. De digitale hulpomgeving als aanvulling op reguliere face-to-face gesprekken wint in populariteit maar nog niet eerder zijn de voordelen van deze aanpak in cijfers aangetoond. Uit de Social Return on Investment (SROI)-analyse die werd uitgevoerd blijkt nu dat zowel de gebruikers (mensen met een zorgprobleem), zorgprofessionals, welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers baat hebben bij deze aanpak. De initiatiefnemers pleiten ervoor dat deze digitalisering een sleutelrol speelt in de transformatie van de zorgsector waarbij de burger zelf steeds meer de regie pakt.  

Impact van Blended Care

Uit de SROI-analyse blijkt een ratio van 2,2 wat betekent dat de investering zich met deze factor terugverdient aan maatschappelijke baten in gemiddeld vijf jaar. De opbrengsten zijn het grootst voor cliënten, zorgverleners, gemeenten en werkgevers. Gebruikers van Blended Care trekken eerder aan de bel met een zorgprobleem en komen niet direct in een ‘officieel’ zorgtraject. Zo geeft 40% van de mensen uit het onderzoek aan dat ze de hulpvraag niet gesteld zouden hebben buiten de anonimiteit die de hulpomgeving van Blended Care biedt. Ook zorgverzekeraars en gemeenten hebben baat bij de aanpak. Doordat mensen in een vroeg stadium hulp vragen wordt doorstroming naar 2elijns zorgverlening in veel gevallen voorkomen. Een voorbeeld zijn de huisartsconsulten waarvan 60% van psychische of psychosociale aard zijn. Zowel de cliënt als de zorgverlening hebben hier baat bij laagdrempelige digitale hulp.

Uitdaging

Dik Hermans, bestuurslid VitaValley, is ervan overtuigd dat met Blended Care enorme winst valt te behalen. “We kunnen mensen sneller helpen en kosten besparen. De resultaten van dit onderzoek tonen de kracht van Blended Care. We hopen hiermee de dialoog over investeren in Blended Care naar een hoger niveau te tillen en echt in gesprek te gaan met stakeholders over de realisatie hiervan. Zorgverzekeraars zijn al enthousiast en zien SROI gelukkig steeds vaker als een legitieme businesscase." Rob Snoeren van Coöperatie I-Kracht hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek de drempelvrees voor zorgprofessionals weghaalt om te innoveren: "Binnen de zorg blijft menselijk contact belangrijk, daarom is deze gecombineerde aanpak juist zo uniek.”

"Binnen de zorg blijft menselijk contact belangrijk, daarom is deze gecombineerde aanpak juist zo uniek.”

Over Blended Care

Bij Blended Care is de burger eigenaar van zijn eigen ondersteuningstraject, bijgestaan door een zorgprofessional. Deze eigen digitale hulpomgeving maakt het mogelijk om problemen eerder te adresseren en vereenvoudigt de communicatie en gegevensuitwisseling tussen meerdere betrokkenen rondom de cliënt (sociaal netwerk, vrijwilligers en/of professionals). Bovendien is het makkelijk toegankelijk: de digitale hulpomgeving is altijd bereikbaar en er kan anonieme communicatie plaatsvinden. Op deze manier kan ook hulp geboden worden aan nieuwe doelgroepen. “Ik kwam via de online hulpverlening in contact met een jongere, die een relatief eenvoudige vraag had, maar die voor hem heel belangrijk was” aldus zorgprofessional Henri van Beek van Lumens die normaal met volwassenen en ouderen werkt. ”Zonder Blended Care had ik deze jongeman niet kunnen helpen”.

Initiatiefnemers

Deze SROI-analyse is een initiatief van VitaValley, Coöperatie I-Kracht en Vital Innovators en werd opgesteld met medewerking van: VGZ, GGzE, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Veldhoven, SGZ (Samenwerkende 1e lijn), Kwadraad, Lumens, Spinn, Traverse, IMW Tilburg, Tinten Welzijn, MJD, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Stichting Welzijn Delfzijl, Juvans, Xtra, Noordermaat, Het Olde Ambt en Vivenz.

Download hier het volledige rapport.

Organisaties die gebruik willen maken van de Sinzer-tool om een lokale SROI analyse te maken kunnen contact opnemen met collega Boris Stil.

Meer lezen over blended hulpverlening? Klik dan hier.