Altijd dichtbij, ook voor kinderen

— Corina van der Wekken

“Als schoolmaatschappelijk werker ben je een belangrijke schakel tussen onderwijs en zorg,” vertelt schoolmaatschappelijk werker Corina van der Wekken. “We zijn op scholen aanwezig, omdat dat de plek is is waar ouders, kinderen en onderwijs samen komen.” Met haar acht collega’s is ze werkzaam op alle basisscholen in Nissewaard. Vanaf 1 januari 2016 behoort dit gebied (voorheen Careyn) bij Kwadraad.

Iedereen kan bij ons terecht

Het team geeft kinderen, ouders en leerkrachten informatie of advies bij vragen, bijvoorbeeld over gedrag thuis of op school, problemen rondom pesten of zelfvertrouwen. Ook biedt de schoolmaatschappelijk werker kortdurende hulpverlening. “Iedereen kan bij ons terecht,” vertelt Corina. “Of het nu gaat om weerbaarheid, gedragsproblematiek, veranderingen in het gezin of ouders die even helemaal vastlopen.”

“Leerkrachten en ouders weten ons inmiddels goed te vinden. We worden vaak geraadpleegd en geven voorlichting tijdens ouderavonden. Ook begeleiden we leerkrachten in hun signalerende rol. Wanneer een leerkracht bijvoorbeeld een leerling steeds stiller ziet worden en schoolresultaten achteruit gaan, helpen wij in gesprekken met het kind en de ouders.”

Snel schakelen en praktische ondersteuning

“Wanneer onze laagdrempelige ondersteuning niet voldoende is, zoeken we met ouders naar wat er nodig is en welke instantie hen het beste kan helpen. We zijn onderdeel van het jeugdondersteuningsteam en kunnen daardoor sneller met aangesloten organisaties schakelen.” Naast persoonlijke ondersteuning geven de schoolmaatschappelijk werkers trainingen aan kinderen, zoals de KIES training bij scheiden, sociale weerbaarheid en sociale vaardigheidstrainingen.

“Ook voor leerkrachten kunnen we veel betekenen. Er is in het onderwijs de afgelopen jaren veel veranderd. Meer kinderen komen met een ‘rugzakje’ naar school. We coachen leerkrachten voor passend onderwijs voor ieder kind. Maar of je nu een kind, leerkracht of ouder helpt, het belangrijkste in ons werk is dat ondersteuning aanbieden waar ze problemen zelf mee kunnen oplossen en doelen mee kunnen verwezenlijken.”

Benieuwd naar meer verhalen over schoolmaatschappelijk werk?