Ambitieovereenkomst vitale toekomst voor ouderen getekend in Hillegom, Lisse en Teylingen

We worden in Nederland steeds ouder. Het aantal ouderen in Hillegom, Lisse en Teylingen neemt tot 2040 met bijna 50% toe. Hierdoor zullen ouderen langer in hun eigen huis willen, of moeten, blijven wonen. Dit vraagt om een andere manier van zorg, de nieuwe norm is: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Om dit te realiseren, hebben twintig partijen uit Hillegom, Lisse en Teylingen, waaronder Kwadraad, de ambitieovereenkomst voor een vitale toekomst voor ouderen ondertekend.

De partijen zijn betrokken bij wonen, welzijn en zorg. De overeenkomst zorgt ervoor dat ouderen nu en in de toekomst in huis eigen huis ouder kunnen worden. Om dit te bereiken heeft de overeenkomst drie kernopgave: prettig wonen, gemeenschap en passende zorg.

Samenwerking versterken

Om dit tot een succes te brengen is het belangrijk dat alle zorg- en hulporganisaties hun samenwerking versterken. Dat samenwerken gebeurt in lokale netwerken Wonen, Welzijn en Zorg. In de lokale netwerken kijken ze doelgericht naar de gezamenlijke visie. Ook de inwoners worden hier bij betrokken om zo te achterhalen waar de behoeftes liggen.