Beroepspraktijk en opleiding maatschappelijk werk beter op elkaar aangesloten

De transitie in de sector Zorg en Welzijn vraagt om nog nauwere samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk maatschappelijk werk. Kwadraad Maatschappelijk Werk en Hogeschool Leiden ondertekenden onlangs een nieuwe versie van het samenwerkingsconvenant, waarmee ze een impuls geven aan de aansluiting van studenten maatschappelijk werk op de beroepspraktijk.

‘De samenwerking tussen Kwadraad en de hogeschool is zo belangrijk, omdat de transitie vereist dat maatschappelijk werkers op een andere manier gaan werken. De aansluiting met de opleidingen is daarom van belang. Het convenant met Kwadraad biedt studenten de mogelijkheid te oefenen in de praktijk,’ aldus Nico van Tol, directeur Social Work & Toegepaste Psychologie.

Bundelen van krachten

‘De transitie moet 1 januari 2015 klaar zijn en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn in het dagelijks werk al zichtbaar. Daarom is het bundelen van de krachten tussen opleidingen en werkveld erg belangrijk. Ik verheug mij op het concretiseren van de afspraken. Niet alleen voor het resultaat op korte termijn, maar ook als duurzame investering in de toekomst,’ aldus René Verkuylen, bestuurder van Kwadraad.

Raakvlakken

De hogeschool en Kwadraad werken op verschillende manieren samen: in de vorm van praktijkgericht onderzoek, het aanbieden van stageplaatsen voor vrijwilligerswerk, beroepsoriëntatie en onderwijs door een (gast)docent. Op het gebied van onderzoek worden opdrachten aangeboden met de nodige begeleiding, beoordeling en toetsing naar de bruikbaarheid ervan in de praktijk. De gemaakte afspraken stimuleren de gemeenschappelijke ontwikkeling van methodieken, onderzoek en evaluatie. Het convenant draagt hierdoor bij aan de verbetering van het handelen van professionals in de beroepspraktijk.