Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaal Team Jeugd ontwikkelt door

Met ingang van dit jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Gouda uitgebreid met het Sociaal Team Jeugd. Naast informatie en advies bij opvoeden en opgroeien biedt het nu ook ondersteuning bij jeugdhulp. De gemeente en de partijen in het CJG/Sociaal Team Jeugd hebben de intentie vastgelegd om door te ontwikkelen naar een sociaal team 0-100+.

CJG - Sociaal Team Jeugd Gouda ontwikkelt door

CJG/Sociaal Team Jeugd: de plek voor vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp

Het CJG/Sociaal Team Jeugd biedt sinds het begin dit jaar behalve advies en informatie bij opvoeding en opgroeien  ook ondersteuning en begeleiding aan jeugdigen en het gezin. Zij verzorgt namens de gemeente tevens de toegang tot jeugdhulp. Dit vloeit voort uit het overdragen van rijkstaken naar de gemeente. Het CJG/Sociaal Team Jeugd werkt gebiedsgericht in Gouda Noord, Oost en West.

Jongen van 15 met autisme komt in aanraking met politie na diefstal. Hij krijgt een Halt-traject. Moeder geeft aan dat ze haar zoon beter wil begrijpen en beter met hem wil leren communiceren. Medewerker CJG/Sociaal Team Jeugd heeft drie gesprekken met moeder gehad, daarin haar vragen besproken en psycho-educatie over PDD-Nos gegeven. Dit was voldoende voor moeder. Moeder en zoon begrijpen elkaar nu beter en communiceren effectiever. Langdurige zorg bleek niet nodig.

CJG/Sociaal Team Jeugd: vraagbaak voor professionals, vrijwilligers en huisartsen

Iedereen die met kinderen of jongeren werkt kan een beroep doen op het CJG/Sociaal Team Jeugd voor advies, informatie of (door-) verwijzing. Het CJG/Sociaal Team Jeugd heeft inzicht in het aanbod en is stevig verankerd in het netwerk van regio, stad en buurt.

CJG/Sociaal Team Jeugd: ook voor jongeren

Ook jongeren die rondlopen met vragen over bijvoorbeeld seksualiteit, alcohol/drugs, problemen op school, thuis of (bij-) baan, kunnen daarmee terecht bij het CJG/Sociaal Team Jeugd.

Een meisje van 17 wilde niet meer thuis wonen en ook geen opvang in een kamertraining. Wel wilde ze bij familie of vrienden wonen. We hebben netwerkgesprekken gevoerd en er is uitgekomen dat ze bij de ouders van haar vriendin in huis mag zolang ze met haar opleiding bezig is. Ze is hier erg blij mee. We hebben nog twee gesprekken met de ouders gehad om hen gerust te stellen. Wij blijven op de achtergrond voor als er dingen zijn waar de ouders of het meisje vragen over hebben.

CJG/Sociaal Team Jeugd: doorontwikkelen tot sociaal team 0-100+

Het CJG/Sociaal Team Jeugd is er voor jeugdigen tot 23 jaar. Het gaat samen met het Sociaal Team (volwassenen) toewerken naar een Sociaal Team 0-100+ voor alle inwoners van Gouda.