Competentietrainingen op scholen

Rianne Bregman is als pedagoog in dienst bij Kwadraad. Samen met haar collega’s Mark Neijssel en Marleen Karstens is Rianne verantwoordelijk voor competentietrainingen op scholen. Het doel is om kinderen sterker te maken in hun sociale vaardigheden.

Over competentietrainingen
Deze trainingen worden in samenwerking met scholen mogelijk gemaakt. Competentie training is heel waardevol voor scholieren die veel last hebben van bijvoorbeeld verlegenheid. Ze leren vriendjes maken, hoe ze beter om kunnen gaan met emoties en ook hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. De trainingen worden op school aangeboden. De school meldt de kinderen aan bij Kwadraad. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders. Het betreft telkens kleine groepen van rond de 10 leerlingen.

 

Klassen-competentietraining
Naast de competentietraining heeft Kwadraad ook een klassen-competentietraining. Bij een klassentraining is het doel de sfeer in de klas te verbeteren om zo voor ieder kind een prettige en veilige leeromgeving te creëren. Deze training werd al gegeven binnen het primair onderwijs maar wordt nu vanwege het succes ook aangeboden op MBO en ROC scholen.

Ook bij dit type training is het de school die contact opneemt met Kwadraad. De communicatie met ouders loopt dan ook via de school. Klassen-competentietraining wordt gegeven aan hele klassen van ongeveer 21 tot 30 kinderen.

Tijdens deze training leren scholieren met elkaar samenwerken en elkaar vertrouwen. Ze leren ook voor elkaar op te komen en hoe zij samen kunnen zorgen voor een goede sfeer in de klas. Daarom doen ook de leraren mee aan de training. Het is belangrijk een goede band te creëren tussen leerkracht en leerling. Dit is essentieel voor het klassenklimaat en het creëren van een veilige leeromgeving. 


Intakegesprek
Voor de trainingen starten vindt er een intakegesprek plaats op school. In dit gesprek stelt de trainer samen met de schoolleiding de leerdoelen vast. Hierna volgt een gesprek met de leraar en worden leerlingen besproken die de sfeer positief of negatief beïnvloeden. Vervolgens gaat de trainingscyclus van start. Het gaat meestal om zeven of acht bijeenkomsten van anderhalf uur. De competentietrainingen worden vooral gegeven in Zoetermeer, Leidschendam en Voorburg, maar zijn ook in en rond andere steden beschikbaar.

 “Het is belangrijk een goede band te creëren tussen leerkracht en leerling. Dit is essentieel voor het klassenklimaat en het creëren van een veilige leeromgeving.”

 

Speels en interactief
Kwadraad heeft een eigen methodiek ontwikkeld, namelijk KCM: Kwadraad Competentie Methodiek. De KCM methodiek heeft als belangrijkste pijlers:

  • tolerantie binnen de groep vergroten
  • systeemgerichte aanpak
  • oplossingsgerichte aanpak
  • interactiegericht
  • ervaringsgericht
  • afwisseling van theorie en praktijk
  • gezamenlijke aanpak school, kind, trainer

Tijdens de competentietrainingen wordt altijd gebruik gemaakt van rollenspel. Ook worden kringgesprekken en samenwerkingsoefeningen gedaan. Zo leren leerlingen, door middel van situaties, elkaar beter kennen en vertrouwen.


Train de trainer
Sinds kort is een ‘Train de trainer’ programma gestart voor collega’s waardoor het aantal beschikbare trainers groeit. Er is namelijk veel vraag naar deze korte trainersopleiding. Middels het Train de trainer programma wordt de KCM methodiek overgedragen.

We verwachten dat komende tijd onze competentietrainingen in steeds meer gebieden worden aangeboden.