Continuïteit van zorg en werkgelegenheid behouden na faillissement MIKA Thuiscoach

Sinds het uitspreken van de voorlopige surseance van betaling op 3 december 2015 en aansluitend het faillissement van MIKA op 2 februari 2016, is hard gezocht naar een oplossing om de dienstverlening aan de cliënten van MIKA te continueren.

Mika_logo_CherryOp 18 februari jl. hebben Kwadraad en PerspeKtief overeenstemming met de curator bereikt over de doorstart van de MIKA-activiteiten in alle gemeenten waar MIKA actief was. De betrokken gemeenten hebben positief gereageerd op de bereikte overeenstemming en ingestemd met het voorstel van de curator.

Kwadraad en PerspeKtief zullen de personeelsleden van MIKA in dienst nemen en zullen op zeer korte termijn de begeleiding van alle cliënten van MIKA overpakken:

  • Kwadraad neemt alle cliënten over met een WMO indicatie “Maatwerk Begeleiding Gespecialiseerd” en ook  alle cliënten die binnen de WMO gezinscoaching en ReSet hulp krijgen.
  • PerspeKtief neemt alle cliënten over met een WMO indicatie “Maatwerk Begeleiding Basis”.

Het streven is om de cliënten zoveel mogelijk hun eigen hulpverlener te laten behouden. Dat kan gelukkig voor veel cliënten gerealiseerd worden. Maar helaas lukt dat niet voor alle cliënten omdat de medewerkers in dienst komen van óf Kwadraad óf PerspeKtief, waardoor sommige cliënten toch een andere hulpverlener krijgen.

Deze week nog worden de cliënten benaderd door de medewerkers van Kwadraad en PerspeKtief  die de hulpverlening aan hen gaan vervolgen.