De intentieverklaring Kansrijke Start in De Ronde Venen bestaat 1 jaar!

Kansrijke start is een landelijk actieprogramma waarbij we ieder kind een zo best mogelijke start van zijn of haar leven willen geven. De 1ste 1000 dagen blijken een belangrijke voorspeller te zijn van problemen voor later. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. In De Ronde Venen zetten collega’s van Kwadraad zich in samenwerking met andere partijen in voor een Kansrijke Start voor kinderen. We spreken met collega Naomi Wahlen.

"Binnen Kansrijke Start willen we het medisch, publiekelijk en sociaal domein verbinden. Op 1 juli 2021 is digitaal de intentieverklaring ondertekend. Hiermee zetten we met elkaar in op een goede verbinding van de keten, sneller doorverwijzen en eerder consulteren. Met de coalitie hebben we gesprekken over wat echt belangrijk is om elk kind een stevig fundament te bieden."

De (kwa)draad van dit verhaal

"Kwadraad is een kartrekker van Kansrijke Start in De Ronde Venen. Zo zijn wij betrokken bij het bedenken van preventieve activiteiten, denk aan een voorlichting over het gebruik van alcohol onder aankomende moeders. Het percentage van deze groep die nog alcohol consumeren tijdens de zwangerschap is groot en dat moet minder, met zo'n voorlichting willen we ze in ieder geval de juiste handvaten mee geven. In het najaar gaan we met ervaringsdeskundigen en ouders in gesprek, wat hebben we tot nu toe bereikt en waar kunnen we nog op in zetten."

Wat hebben we al bereikt?

"We zijn ontzettend trots op wat we al bereikt hebben. Zo hebben we het netwerkoverleg Kansrijke Start in het leven geroepen, geven we prenatale voorlichting en voorlichting op scholen over alcohol en drugsgebruik, een routekaart ontworpen voor de aankomende ouders en zijn we druk bezig geweest met het professionaliseren van onze pedagogisch medewerkers."