De toegevoegde waarde van maatschappelijk werk

— Elke Louwers

De afgelopen jaren kopen steeds meer gemeenten maatschappelijk werk in op contract. Het is voor maatschappelijk werkers daardoor belangrijker geworden om de geleverde werkzaamheden te verantwoorden. Elke Louwers houdt zich als programmamanager marktontwikkeling bij Kwadraad continu bezig met dit soort vraagstukken.

Gemeenten stellen bedragen beschikbaar om hun bewoners met bepaalde zaken te helpen, bijvoorbeeld met behulp van maatschappelijk werk. Het geld is bedoeld om de situatie van een persoon of wijk te verbeteren. Om het effect van maatschappelijk werk aan de gemeente te tonen en te verantwoorden moet de toegevoegde waarde worden geregistreerd en geanalyseerd. Maar niet alleen de cijfers zijn belangrijk, ook het verhaal achter die cijfers.

Cijfers

De toegevoegde waarde van maatschappelijk werk kan gemeten worden in cijfers, maar ik vind zelf dat we verder moeten kijken dan alleen die scores. Cijfers geven slechts een globaal beeld en betekenen op zichzelf weinig als er geen duiding bij wordt gegeven. Uiteraard vinden we het bij Kwadraad heel belangrijk om goed te meten, maar we willen meer weten dan enkel het cijfer.

Je hoort vaak dat registratie teveel tijd kost. Tijd die beter aan de klant besteed had kunnen worden. Wij registreren daarom alleen de zaken die bij het traject of de soort klant passen en gebruiken meetinstrumenten waarmee de administratiedruk laag blijft. Daarnaast laten wij de klant ook zelf registreren. Zo beschrijft iemand zelf welk probleem hij heeft, welke doelen iemand wil behalen en of hij zijn doelen heeft kunnen bereiken. Uiteraard is dit niet voor iedere situatie en persoon weggelegd, maar wij gaan uit van wat iemand wél kan.

“Creatief zijn, meedenken, puzzelen, brainstormen en het verbinden van mensen aan elkaar, daarin zit de toegevoegde waarde van de maatschappelijk werker.”

De toegevoegde waarde van maatschappelijk werk

Vanuit onze kernwaarden eigenaarschap en werken met talent, proberen we de positie en zelfredzaamheid van mensen te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat mensen leren hoe zij zelfstandig verder kunnen en dat ze niet terugvallen in hun oude problematiek. Het verhaal over hoe de klant sterker is geworden, is veel interessanter dan alleen de cijfers. Door van die verhalen te leren, ontdekken wij hoe we meer mensen zelfredzaam kunnen maken.

Natuurlijk zijn registratie en verantwoording belangrijk. Maar ook creatief zijn, meedenken, puzzelen, brainstormen en het verbinden van mensen aan elkaar: daarin zit de toegevoegde waarde van de maatschappelijk werker.