Delft – Zorg voor inwoners met complexe hulpvraag tijdig gewaarborgd

Sociaal Team van gemeente en partners van start

Delftenaren met een complexe hulpvraag die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen dit vanaf vandaag van een van de twaalf coaches van het Sociaal Team. Het team dat bestaat uit zorgprofessionals van gemeente Delft en de sociale partners werken op een nieuwe manier die de hulpverlening beter, sneller en effectiever maakt.

Werken met een Sociaal Team is een van de vele maatregelen die de gemeente neemt om de zorg en ondersteuning voor haar inwoners per 1 januari 2015 goed te regelen. Vanaf dat moment neemt de gemeente taken van het rijk over op het gebied van zorg, jeugd en werk.

De aanpak van het Sociaal Team is erop gericht om de hulpverlening binnen een gezin op elkaar  af te stemmen zodat er zo min mogelijk hulpverleners in het huishouden actief zijn. De coaches van het Sociaal Team zorgen ervoor dat mensen op tijd de juiste ondersteuning ontvangen zodat verergering van problemen voorkomen kan worden.

De coaches van het Sociaal Team maken voor één gezin één plan en handelen vanuit de eigen kracht van mensen.

Ervaren professionals

Twee jaar geleden is de gemeente Delft samen met zorgprofessionals begonnen aan een pilot waarin integrale teams met zorgprofessionals ondersteuning op maat bieden aan mensen met complexe problemen. Het sociaal team is gerealiseerd op basis van de kennis en ervaring die is opgedaan in deze proefperiode.  De coaches in het team komen van de GGZ, MEE, Bureau Jeugdzorg, Careyn, Kwadraad, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Steunpunt Huiselijk Geweld en de gemeente Delft (jongerenloket, financiële winkel en het team Werk en Inkomen en Werkse!). Samen hebben zij  een brede deskundigheid en verschillende specialisaties op het gebied van complexe hulp en zorg voor jeugd en volwassenen.

Vijf zekerheden van Zorg in Delft

Iedereen in Delft kan rekenen op de Vijf zekerheden van de Zorg. Als mensen in Delft even niet op eigen kracht verder kunnen, kunnen zij op de gemeente en de partners rekenen.

Deze zorg en ondersteuning is flexibel en past bij ieders persoonlijke situatie en zo dichtbij mogelijk in de eigen omgeving. Oplossingen zijn erop gericht om mensen te helpen zodat ze snel weer zelf verder te kunnen. Er komen minder regels rond het ontvangen van zorg en ondersteuning en de informatie hierover is duidelijk en eenvoudig. Als het nodig is kunnen mensen blijven rekenen op de expertise van gespecialiseerde professionals: zowel voor-, tijdens- als na de overgang van taken van het rijk naar gemeenten. De vijf zekerheden komen voort uit de Sociale Visie van Delft.

Delft staat op een Keerpunt

De veranderingen in de samenleving leiden ertoe dat inwoners en organisaties steeds meer zaken op het gebied van zorg en ondersteuning zelf gaan oplossen en ook in complexe situaties meer voor elkaar gaan betekenen. Daar hebben we elkaar voor nodig. We staan met zijn allen op een keerpunt.

Informatie over “Keerpunt - Verder met elkaar’ is te vinden op www.delft.nl/keerpunt.