Kwadraad en WelzijnsKompas organiseren dialoogtafel

In het kader van het Jaar Vol Ontmoeting organiseren Kwadraad en WelzijnsKompas op 12 december een dialoogtafel in De Bolster in Lisse.

Het thema is ‘Aanpak een aanbod ontmoeting en eenzaamheid’. Iedereen is van harte welkom om van 14.30 uur tot 17.00 uur deel te nemen aan de dialoogtafel en mee te praten over ontmoetingen en eenzaamheid.

Collega Joel Schijveschuurder verzorgt de inspirerende introductie waarin hulpverlening en eenzaamheid centraal staan. En Dionne Scheepmaker, werkzaam bij WelzijnsKompas, kan eenieder informeren over het aanbod gericht op ontmoeting.

WelzijnsKompas startte oktober vorig jaar een zoektocht naar organisaties/groepen inwoners die een dialoogtafel willen organiseren om ontmoeting en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Inmiddels zijn er meer dan 20 dialoogtafels georganiseerd; met groot succes!

Tijdens een dialoogtafel gaan maximaal 8 personen met elkaar in gesprek, onder begeleiding van een gespreksbegeleidster. Het is elke keer weer erg bijzonder en inspirerend om te zien wat er ontstaat als je ervaringen, dromen en ideeën met elkaar uitwisselt.

Aanmelden voor deze dialoogtafel kan tot 10 december. Voor aanmelding of vragen kan er contact gezocht worden met Dionne Scheepmaker, buurtwerker WelzijnsKompas d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 0252 – 757 100 (tussen 09:00 en 12:30 uur).

Deelname is gratis, net zoals het kopje koffie en thee.