Directeur en intern begeleider over het schoolmaatschappelijk werk

“Als schoolmaatschappelijk werker heb ik gesprekken met ouders en met kinderen. In de gesprekken met ouders geef ik vooral handvatten waarmee ze thuis aan de slag kunnen,” vertelde collega en schoolmaatschappelijk werker Ilse van der Welle al. Wat kan een schoolmaatschappelijk werker betekenen voor een school? Hoe ondersteunt hij of zij?

Cindy Ciere (directeur) en Michelle Blom (intern begeleider) van basisschool De Driemaster in Voorburg vertellen hun ervaring.

“De extra inzet van schoolmaatschappelijk werk tijdens corona is voor ons ontzettend belangrijk. De groep kwetsbare kinderen had – en heeft! – het lastig. Dat geldt dan met name voor onze kinderen in een wijk met typische binnenstadsproblematiek, zoals sociale armoede, financiële armoede, huisvestingsproblemen of taalachterstand. Deze kinderen konden tijdens de lockdown niet altijd op voldoende steun en begeleiding van hun ouders rekenen.

Directeur en intern begeleider over het schoolmaatschappelijk werkVerwaarlozing is misschien een te zware term, maar komt in sommige situaties wel in de buurt. We zagen bovendien dat veel van deze gezinnen in die periode flink onder druk kwamen te staan en dat er nieuwe problemen ontstonden. Door de inzet van schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad kunnen wij ons focussen op het geven van onderwijs. Dat geeft rust. Zij nemen de eerstelijnszorg voor hun rekening.

Soms zijn een paar gesprekken voldoende om de grootste problemen weg te nemen. In andere, zwaardere gevallen hebben kinderen meer zorg nodig en dan weet de schoolmaatschappelijk werker ons door te verwijzen naar de best passende instantie of hulpverlener.

Het is ook fijn dat de drempel naar schoolmaatschappelijk werk niet zo hoog is. Ouders stappen makkelijker naar een maatschappelijk werker die op school aanwezig is, dan naar een JGZ-instelling.

De problematiek van de groep kwetsbare kinderen waarover we het nu hebben, is groot. Helaas kunnen we die problemen niet alleen met extra schoolmaatschappelijk werk oplossen. Het voelt soms als de bekende druppel op de gloeiende plaat. We slapen dan ook niet beter door de ondersteuning van Kwadraad, maar we zijn er wel ontzettend blij mee!”