Vragen rondom scheiden? Bezoek het echtscheidingsspreekuur in Katwijk

— Ester de Vreugd

Wanneer je gaat scheiden, verandert er veel in je leven. Er moeten afspraken gemaakt worden over de verdeling van geld, wie er in het huis blijft wonen en wat voor ouderschapsregeling er getroffen moet worden. Vanuit het samenwerkingsverband Centrum Jeugd en Gezin en Team Sociale Ondersteuning organiseren we een echtscheidingsspreekuur in Katwijk voor iedereen die met vragen zit of hulp nodig heeft.

Esther de Vreugd is de maatschappelijk werker die vanuit Kwadraad bij het spreekuur in Katwijk aanwezig is. "We organiseren dit spreekuur voor mannen en vrouwen die overwegen te gaan scheiden, besloten hebben te scheiden of meer informatie zoeken," vertelt Esther. "Ik ben er samen met een mediator/pedagoog en (een keer per maand) een advocaat om informatie, advies en emotionele ondersteuning te bieden."

Hulp voor gehuwden, ongehuwden en samenwonenden

Er stranden in Nederland jaarlijks zo'n 35.000 huwelijken. Esther: "En dan hebben we het alleen nog maar over huwelijken. Bij die statistieken zijn ongehuwden of bijvoorbeeld mensen met een samenlevingscontract niet opgenomen." Ze vertelt over de complexiteit van scheiden. "Er komen veel zaken bij kijken waar deskundigheid voor nodig is. Om mensen te helpen bij alle stappen en besluiten is het spreekuur opgezet." Hiermee hopen ze mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren, zodat zij overwogen beslissingen kunnen nemen en dat er geen juridische fouten worden gemaakt.

Echtscheidingsspreekuur ook voor ouders

Tijdens het spreekuur staan de aanwezige hulpverleners ook klaar voor ouders die al uit elkaar zijn, maar problemen hebben met de omgangsregeling voor de kinderen. Mocht er meer of langere begeleiding nodig zijn dan kunnen er vervolggesprekken worden aangeboden.

Praktische info

Je bereikt het Relatie- en Echtscheidingspunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur door te bellen naar T 071 40 65 000. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Katwijk.

Meer informatie over de locatie in Katwijk en het aanbod, vind je hier.