Een nieuwe partner in de Rotterdamse keten van schulddienstverlening: ‘Gers met Geld’

Gers met Geld helpt vanaf 1 januari 2019 Rotterdammers met schulden om financieel zelfredzaam te worden. Gers met Geld is een krachtbundeling van Buurtwerk en Kwadraad. Met onze kennis en ervaring van het sociaal domein bouwen we mee aan effectieve schulddienstverlening in Rotterdam.

De aanpak richt zich op duurzame gedragsverandering. Onze expertise en ervaring van gedragsverandering bij armoede en schulden zetten wij in om inwoners financieel zelfredzaam te maken. Gers met Geld sluit naadloos aan bij Rotterdammers en hun manier van leren. Wij werken samen met de KBR en partners in de wijken aan een sluitende keten.

Aanmelden

Aanmeldingen verlopen via de gemeentelijke loketten die betrokken zijn bij schuldhulpverlening.

Gers met Geld werkt vanuit de principes:

  • Stress-sensitief: van doen op korte termijn, naar doordacht handelen op lange termijn.
  • In en met de eigen omgeving: leren doe je dichtbij huis.
  • Integraal in de keten: we realiseren duurzame oplossingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Gers met Geld of onze aanpak? Neem dan contact op met Elke Louwers. Dit kan per telefoon 06 2034 3243 of per e-mail via info@gersmetgeld.nl