Eerste cursus Assertiviteit voor ouderen van start gegaan in Gouda

Een mens is nooit te oud om te leren! En zeker niet in deze tijd!

Mantelzorg, inzet van familie, buren, netwerk en vrijwilligers die toe gaat nemen… op een adequate wijze om hulp kunnen vragen wordt steeds belangrijker in deze tijd. Dat kan een hele opgave zijn! Zeker voor ouderen, die juist ook in een afhankelijke positie kunnen verkeren.

Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest.
De “oh, hebt u dat ook?” en "oh, dat ken ik” kreten klinken veelvuldig. De herkenning van de gedachte "laat maar" en “om de lieve vrede" is er volop. De opluchting wanneer dit uitgesproken kan worden, is groot.

De bijeenkomsten zijn best intensief voor de deelnemers van 78 tot en met 95 jaar, maar ze kijken enthousiast uit naar de volgende bijeenkomst.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten waarin socialisatie aspecten, rolpatronen en een aantal vaardigheden zoals luisteren, nee zeggen en een verzoek doen centraal staan.
De cursus wordt begeleidt door twee maatschappelijk werkers.

Hou de kalender op deze website in de gaten wanneer de volgende Assertiviteitscursus  voor ouderen gaat starten.