Faillissement MIKA Thuiscoach

MIKA Thuiscoach BV, een vervolg op een reeds jarenlange samenwerking tussen Fundis en Kwadraad op het gebied van thuisbegeleiding en gezinscoaching, is dinsdag 2 februari jl. door de rechtbank Den Haag in staat van faillissement verklaard.

Mika_logo_Cherry

Als gevolg van bezuinigingen zijn de WMO-tarieven voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding in 2015 en 2016 in veel gemeenten met 25 tot 30% gedaald. Deze tarieven bleken voor MIKA niet langer kostendekkend. Als gevolg van deze tariefdaling is de bestuurder van MIKA begin december 2015 genoodzaakt geweest surseance van betaling aan te vragen. Het bestuur van MIKA en haar bewindvoerder hebben nu aan de rechtbank gevraagd om het verleende uitstel van betaling om te zetten in een faillissement van MIKA Thuiscoach BV.

Dat MIKA, na een succesvol 2014, al in 2015 als gevolg van de sterk gedaalde tarieven, in financiële problemen terecht is gekomen, betreuren wij zeer en baart ons grote zorgen. Het binnen een jaar aanpassen van de kostenstructuur aan prijsdalingen tot 30% bleek voor MIKA helaas niet mogelijk.

De inzet van Kwadraad is om de zorg voor kwetsbare burgers zoveel mogelijk te continueren en de werkgelegenheid waar mogelijk te behouden.

De gezinscoaches die, bij de oprichting van MIKA, zijn overgestapt vanuit Kwadraad zullen in overleg met de curator op korte termijn terugkeren bij Kwadraad om vanuit Kwadraad waar mogelijk de ondersteuning van kwetsbare gezinnen te continueren. Kwadraad voert daarnaast met de curator overleg om op korte termijn tot mogelijk aanvullende oplossingen te komen.