‘Geld op orde’ in gemeente Woerden

“Laagdrempelig, korte lijnen, samenwerken met andere partijen. Om inwoners die klem raken goed te kunnen helpen, heb je elkaar nodig in het sociaal domein,” zeggen Saskia Hijzelendoorn, coördinator van Thuisadministratie Kwadraad en Erik Schneider, beleidsadviseur van gemeente Woerden. In gemeente Woerden werken partijen, waaronder de Thuisadministratie en sociaal raadslieden daarom samen binnen een netwerk ‘Geld op orde’. Saskia en Erik vertellen er meer over.

“Vanuit mijn werk als beleidsadviseur heb ik veel te maken met Kwadraad, zowel met de Thuisadministratie als het sociaal raadsliedenwerk,” vertelt Erik. “In gemeente Woerden hebben wij een netwerk dat ‘Geld op orde’ heet, daar zitten deze twee allebei in.”

Netwerk 'Geld op orde'

In dit netwerk zijn verschillende partijen actief: de kerken, de voedselbank, Schuldhulpmaatje, stichting Leergeld. Allerlei vrijwilligersorganisaties die in contact komen met inwoners met een laag inkomen die in armoede leven. “Om die organisaties op elkaar af te stemmen hebben we afgesproken dat we eens in de zoveel tijd bij elkaar komen. Het is belangrijk dat de ‘onderdelen’ die de inwoner kunnen ondersteunen, weet van elkaar hebben en elkaar zo snel mogelijk weten te vinden,” licht Erik toe.

Inloopspreekuur, Sociaal Raadslieden, Thuisadministratie

Inwoners met een vraag kunnen terecht bij één van de drie inloopspreekuren van het sociaal raadsliedenwerk. Tijdens het spreekuur zijn vrijwilligers sociaal raadsliedenwerk aanwezig, die dan direct kunnen helpen. Eén van de sociaal raadslieden is dan ook altijd aanwezig voor vragen waarvoor meer expertise op sociaal juridisch terrein nodig is.

“Op het inloopspreekuur kom je met een eenmalige vraag,” legt Saskia uit. “’Ik heb een moeilijke brief ontvangen van de Belastingdienst.’ Of: ‘Ik heb gehoord dat er een declaratieregeling is, hoe werkt dat?’

Is een inwoner het overzicht kwijt, speelt er meer, zijn één of twee gesprekken niet voldoende, dan is het meer een vraag voor de Thuisadministratie. Eén van de 30 vrijwilligers Thuisadministratie helpt je dan thuis. Dit zijn langdurigere trajecten met inwoners.

We werken ook samen met de schuldhulpverlening van de gemeente. De schuldhulpverleners lopen soms tegen veel uitzoek- en regelwerk aan en vragen om hulp van een vrijwilliger Thuisadministratie of adviseren inwoners een afspraak te maken bij de sociaal raadslieden. Want waarom krijg je geen uitkering? Misschien kunnen ze je daar helpen uitzoeken. De hulp is met elkaar verweven,” aldus Saskia.

Sociaal juridische vragen

“Regelingen en voorzieningen die we in Nederland hebben, kunnen ingewikkeld zijn,” vertelt Erik verder. “Dan is het belangrijk dat er naast de gemeente, organisaties zijn waar inwoners terecht kunnen met hun vragen.

Neem het voorbeeld van een afgewezen aanvraag voor een uitkering. De sociale dienst heeft een sterke relatie met de gemeente. Het zou bijzonder zijn als de ene hand van de gemeente afwijst en de andere adviseert of je wel of niet in bezwaar zou moeten gaan.

Het kan ook een conflict zijn over iets wat mensen gekocht hebben, of een arbeidsconflict. Dat is niet iets waarvoor je direct bij de gemeente terecht kan.

Het sociaal raadsliedenwerk is laagdrempelig voor inwoners: ‘ik loop daar even langs’. Het is onafhankelijk en je kunt er terecht met vragen op sociaal juridisch gebied. Veel vragen komen daar samen op één plek.”

Korte lijnen op beleid en uitvoering

“Als beleidsadviseur bereid ik bepaalde regelingen voor. De energietoeslag of bijzondere bijstand voor energielasten,” vertelt Erik verder.

“Tijdens de voorbereiding heb ik over de procedures al overlegd met Saskia. Gaat dit werken?” Over de energietoeslag heeft Erik feedback gekregen dat het aanvraagformulier te ingewikkeld was. “Het is aangepast. Nu kunnen inwoners, samen met Kwadraad, makkelijker de aanvraag doen. Dit is precies wat je wil,” zegt Erik. “Korte lijnen op beleid en op uitvoering, daarnaast samenwerking met alle partijen binnen het sociaal domein.”

Samenwerken

Vroegsignalering is een voorbeeld van die korte lijnen binnen het sociaal domein. De gemeente biedt de inwoners om wie het gaat
een hulpregeling aan. “We hebben afspraken gemaakt met Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje, vertelt Erik. Als wij als gemeente een signaal krijgen van betalingsachterstand en de inwoner wil dat gesprek, dan vindt dit plaats met iemand van de Thuisadministratie of met iemand van Schuldhulpmaatje.

Ook de samenwerking tussen Thuisadministratie en Voedselbank is een voorbeeld van die korte lijnen. De Thuisadministratie kan direct contact opnemen met de Voedselbank voor inwoners die direct eten nodig hebben. “Andersom: je kunt niet oeverloos bij de voedselbank blijven dus er moet iets structureels gebeuren: een verwijzing van de voedselbank naar Thuisadministratie of sociaal raadsliedenwerk.”