Gemeente Delft en netwerkpartners sluiten contract welzijnsvoorzieningen

Persbericht

Delft, 12 december 2014

Gemeente Delft en netwerkpartners Delft voor Elkaar ondertekenen vandaag de uitvoeringsovereenkomst voor Gezond & Wel. Hoofdaannemers Participe Delft, Kwadraad, SEH/MVV, MEE Zuid-Holland Noord (met VTV-ZHN) hebben hiertoe een netwerkorganisatie samengesteld die gezamenlijk invulling geeft aan welzijnsvragen van Delftse burgers.

Ook is een aantal informele instanties direct betrokken bij de uitvoering Gezond & Wel, waaronder VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), Buddy Netwerk, Alzheimer, afdeling DWO (Delft/Westland/Oostland), AIC (Autisme Informatie Centrum), Inloophuis Debora en de Federatie voor Ouderen.

Welzijnsvoorzieningen
Delft voor Elkaar organiseert per 1 januari 2015 de basis (welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer individuele ondersteuning, het collectieve aanbod en netwerkondersteuning in de wijk. Daarnaast biedt Delft voor Elkaar ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven.

Netwerkorganisatie
Delft voor Elkaar is nadrukkelijk geen fusieorganisatie. De afgelopen maanden hebben de afzonderlijke organisaties onderzocht en beschreven hoe zij de bewoners van Delft optimaal kunnen ondersteunen. Een netwerkstructuur geeft de mogelijkheid dat ook andere partners (formeel en informeel) zich aansluiten bij het welzijnsnetwerk. De vraag van de Delftse burger en een prestatiegerichte manier van werken staan hierbij centraal.

Voor iedereen
Melissa Jansen van Participe: “Delft voor Elkaar is er voor iedereen, maar het is ook van iedereen. Daarom zijn we straks op alle mogelijke manieren bereikbaar en kan iedereen met ons meedoen. Jong en oud, van fit tot minder valide. Wij brengen mensen met elkaar in verbinding en nodigen iedereen uit bij te dragen aan een betrokken samenleving.”

Prestatiegericht werken
Voor de gemeente Delft is de ondertekening een belangrijk onderdeel van het zekerstellen van de zorg en ondersteuning in Delft. De samenwerking realiseert de hervorming in de uitvoering van het welzijnswerk zoals dit is vastgelegd in de nota Gezond & Wel 2015-2016. Delft voor Elkaar levert deze diensten volgens het principe van prestatiegericht werken. Dit betekent dat er een aantal mijlpalen is vastgelegd op die de netwerkorganisatie voor het eind van 2016 moet bereiken.