Het belang van preventie

— Richard Schuit

“In veel gemeentes worden we geconfronteerd met financiële ombuigingen op het sociaal domein. Zonde, want juist het durven investeren in preventie en het eigen kunnen van inwoners vergroot de zelf- en samenredzaamheid,” vertelt Richard Schuit (accounthouder Kwadraad). “Dit bespaart op de lange termijn ontzettend veel geld. Stel je voor dat een vechtscheiding (met alle gevolgen van dien) voorkomen kan worden. Dat scheelt de samenleving al snel € 34.500,- op (door de overheid georganiseerde en gefinancierde) interventies, waarvan de gemeente het meeste van deze kosten draagt!”

Goedgeorganiseerd sociaal domein

Wanneer je door de bril van normaliseren kijkt, lukt het om mensen vroegtijdig bij problemen te ondersteunen. Hulp kan dan op een veel toegankelijkere en vanzelfsprekendere manier geboden worden en dat scheelt dure zorginterventies. Kwadraad gelooft in de mensen. Wij ondersteunen inwoners bij het vinden van antwoorden op vragen over zorg, welzijn en wonen. We bieden in veel gemeenten informatie, advies, vraagverheldering en ondersteuning. Dat doen we op een eenvoudige manier, ook wanneer het gaat om complexe vragen.

Maatschappelijk hulp blijft noodzakelijk

Bewoners zullen altijd met vragen zitten over thema's als veilig opgroeien, relatie en vechtscheidingen, armoede en schulden. Daarom blijft passende hulp noodzakelijk. We ondersteunen iemand het liefste nog voordat er sprake is van ernstige escalatie, zoals bij problemen in een relatie. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het voorkomen van huiselijk geweld door vroegtijdig te signaleren en passende interventies in te zetten.

Preventie is niet alleen de goedkoopste oplossing, maar voorkomt menselijk leed, en dáár gaat het uiteindelijk om.

We zoeken naar oplossingen wanneer jongeren vastlopen in hun omgeving en ondersteunen kinderen met irreële angsten, slaapproblemen en gedragsproblematiek. Wij wachten niet op een indicatie, maar gaan er direct op af. We helpen ouders weer op weg en geven hen vertrouwen in wat ze doen.

We benaderen oud worden niet als een ziekte, maar we investeren in oplossingen waarin het praten over later tijdig een plek heeft de in ondersteuning van onze oudere inwoners. Met preventieteams onderzoeken we waar een wijk behoefte aan heeft en passen de hulpverlening daarop aan. We benutten de kracht van de samenleving en benutten de kwaliteit van experts, zoals die van zorgverleners, vrijwilligersorganisaties, wijkverpleegkundigen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkplatforms, het jongerenwerk, scholen, vluchtelingenwerk of de bibliotheek.

Zetten in op versterken

Als we een inwoner helpen zetten we altijd in op het versterken van het netwerk met als doel dat de inwoner na afloop op eigen kracht weer verder kan. Een professional is immers een passant, terwijl een sterk netwerk en een sterke samenleving de rest van je leven van waarde is. Die samenleving waarin omkijken naar elkaar vanzelfsprekend is, moeten we dan wel kunnen opbouwen.

Het sociaal domein blijft veranderen. Budgeten verschuiven en beleid verandert. We moeten durven te blijven investeren in ontwikkeling en vernieuwing. Zo kan hulp aansluiten bij de behoefte en trends binnen de samenleving. We willen nog beter zichtbaar zijn in de wijken en blijven inzetten op preventie. Preventie is immers niet alleen de goedkoopste oplossing, maar voorkomt menselijk leed, en dáár gaat het uiteindelijk om.

Op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen? Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn.