Het succes van VraagWijzer Rotterdam

Jessie van Ooijen is coördinator bij VraagWijzer Delfshaven. Ze werkt aan de doorontwikkeling van VraagWijzer, waarin nieuwe initiatieven en samenwerkingen de dienstverlening van VraagWijzer verbreden. Ze ontwikkelt de werkprocessen en optimaliseert de facilitaire voorzieningen in Delfshaven. In deze blogs vertelt Jessie over haar werkzaamheden en ervaringen bij VraagWijzer Delfshaven.

VraagWijzer Rotterdam Kwadraad

De voormalige deelgemeente richtte 14 VraagWijzers op in Rotterdam. Sinds twee jaar voert Kwadraad in Rotterdam Centrum de VraagWijzer uit. Een half jaar later kwam ook Delfshaven erbij. De VraagWijzer is een gemeenteloket in Rotterdam waar bewoners terecht kunnen voor informatie en advies. Tijdens het inloopspreekhuur kijkt een consulent samen met de bewoner naar wat er precies aan de hand is en bespreekt de verschillende mogelijkheden.

Als er meer aan de hand lijkt te zijn, kan er een afspraak ingepland worden bij een van de gespecialiseerde collega’s binnen de VraagWijzer of voor een vraagverhelderingsgesprek. Tijdens zo’n gesprek wordt er dieper ingegaan op alle leefgebieden waardoor een completer beeld bestaat van wat er speelt en een zorgvuldig advies of een zorgvuldige doorverwijzing mogelijk is. Er wordt gekeken naar wat iemand zelf kan, of waar iemand zijn of haar netwerk voor kan aanspreken. Ook worden de mogelijkheden binnen het wijknetwerk besproken. Het wijknetwerk bestaat uit alle activiteiten en voorzieningen in de buurt. Liggen de zaken ingewikkelder, dan kan er gekozen worden voor een doorverwijzing naar het wijkteam of een gespecialiseerde hulporganisatie, zoals Kwadraad.

“Voor bewoners is de hulp dichterbij en overzichtelijker.”

Sinds januari 2015 zijn de Vraagwijzers in Rotterdam ‘verbreed’. Dat wil zeggen dat er, behalve Vraagwijzerconsulenten, ook sociaal raadslieden (voor sociaal juridische vragen), WMO-medewerkers en schuldbemiddelaars van de Kredietbank Rotterdam bij de VraagWijzer zitten. Sinds september zijn al deze partijen ook gehuisvest in Delfshaven op Pier 80. We merken dat de aanwezigheid van deze verschillende partijen de samenwerking goed doet. Voor bewoners is de hulp dichterbij en overzichtelijker.

Wat de VraagWijzer erg succesvol maakt is dat we met alle specialisten bij elkaar zitten en bewoners snel de juiste antwoorden kunnen bieden. We merken dat we op deze manier andere afdelingen binnen de gemeente naar ons toetrekken. Collega’s van Stadsontwikkeling, Werk & Inkomen, Vakontwikkeling & Kwaliteit, voorlichters EU-arbeidsmigranten komen naar Pier 80.

Er komen tussen de 40 en 60 mensen per locatie naar een spreekuur. Ook kan men online terecht met vragen. Met nog een aantal weken te gaan in 2015, wordt het bezoek aan de websites voor dit jaar geschat op zo’n 60.000 bezoekers. Dat maakt VraagWijzer Centrum en VraagWijzer Delfshaven zowel online als offline een groot succes.