Het werk van: pedagogisch adviseur Laura Brinkman

— Laura Brinkman

De medewerkers van Kwadraad staan midden in de samenleving en bieden ondersteuning aan mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun probleem. Bij Kwadraad werken veel verschillende soorten professionals. Van schoolmaatschappelijk werkers, wijkcoaches en preventiemedewerkers tot sociaal raadslieden. We spraken collega Laura Brinkman over haar werk als pedagogisch adviseur in het Sociaal Team Gouda.

Ik werk nu anderhalf jaar, met veel plezier, in het Sociaal Team Gouda. Wij zijn er voor alle inwoners van deze gemeente, van 0 tot 100+. Met ons team bieden we veel soorten hulpverlening vanuit verschillende organisaties.

Wat houdt jouw functie precies in?

Ik ben voornamelijk bezig met jeugd en gezinnen. Soms is dat een ouder, soms een kind en soms een puber. Samen met een gezin kijk ik wat er nodig is en hoe we dit kunnen bereiken. We betrekken daarbij vaak het netwerk van een gezin, zoals betrokken familieleden of vrienden. We maken samen een plan en stellen doelen op. Dan gaat het gezin aan de slag en bied ik ondersteuning. Soms is daarbij extra professionele hulpverlening nodig of een intensief, langdurig traject. In sommige gevallen blijf ik dan betrokken om die hulp te coördineren en te evalueren.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

Ik heb iedere dag contact met gezinnen en andere hulpverleners. Ik houd intakegesprekken en maak ondersteuningsplannen. Ook geef ik advies aan de gemeente. Die beslist of er extra hulp voor een gezin kan worden geregeld. Wanneer we een traject starten, zet ik dit op en evalueer de zorg achteraf. Daarnaast begeleid ik zelf gezinnen. Wanneer ik in mijn werk te maken heb met onveilige opvoedsituaties, maak ik veiligheidsplannen en stem ik met het gezin af wat er nodig is om de onveiligheid op te heffen. Mijn werk verschilt per casus, dat maakt het zo leuk. Elke dag is weer anders.

Is er een specifieke situatie die je altijd bij zal blijven?

Ik heb een gezin geholpen waarbij er sprake was van een onveilige opvoedsituatie. Zij stonden absoluut niet open voor hulpverlening maar we hebben, met veel moeite, de ouders toch bereid gevonden hulp te accepteren. Het was een intensief traject, waarbij de ouders echt goed aan de slag zijn gegaan en de situatie is veranderd. Het is er niet meer onveilig en de onderlinge relaties zijn nu een stuk beter. Het is erg mooi om te zien hoe blij ze nu zijn met de hulp en dat het een stuk beter met hen gaat. Zeker na zoveel weerstand.

Wat maakt jouw werk leuk?

Mijn werk in ontzettend divers, geen dag is hetzelfde. Ik heb te maken met veel verschillende hulpvragen en mensen. Ik heb soms te maken met gezinnen waar veel ellende speelt. Dat heeft vaak te maken met veel pech en problemen op verschillende gebieden. Hoewel ik niet alles kan oplossen, kan ik wel een bijdrage leveren aan het verbeteren van die situaties. Ook vind ik de samenwerking met collega’s vanuit andere organisaties en specialisaties erg leuk en leerzaam.

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Dat ik soms niet zoveel kan helpen als ik zou willen, bijvoorbeeld doordat er wachtlijsten zijn of een situatie zo complex is dat er niet een, twee, drie een oplossing is. Dat kan frustrerend zijn. Wat wel altijd kan, is het bieden van een luisterend oor. Dat is ook veel waard.

Een vraag namens toekomstig pedagogisch adviseurs: welke persoonlijke eigenschappen zijn belangrijk?

In mijn werk is het belangrijk om aansluiting te vinden bij de cliënt. Ook is het belangrijk om flexibel en creatief te zijn, om zo optimaal aan te sluiten bij de cliënt. Kennis van de sociale kaart en procedures zijn noodzakelijk om passende hulp te bieden. En je moet je ervan bewust zijn dat je ook met minder leuke situaties te maken hebt. Dan is het belangrijk om je zorgen niet mee naar huis neemt.

Interesse in het werk als pedagogisch adviseur of het Sociaal Team? Houd hier onze vacatures in de gaten.