Het werk van: sociaal raadsman Ismael Zerkani

— Ismael Zerkani

De medewerkers van Kwadraad staan midden in de samenleving en bieden ondersteuning aan mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun probleem. Bij Kwadraad werken veel verschillende soorten professionals. Van schoolmaatschappelijk werkers,  wijkcoaches en preventiemedewerkers tot sociaal raadslieden. We spraken collega Ismael Zerkani over zijn werk als sociaal raadsman in Woerden.

Ismael: Ik ben sinds 2007 sociaal raadsman. Ik begon als stagiair tijdens mijn studie Sociaal Juridisch Dienstverlening en ben sindsdien niet meer van dit werk weg te slaan. Als sociaal raadsman ben je een spin in het web. Wij geven mensen informatie op juridisch gebied en geven advies over lastige situaties. Ons werkveld zit tussen dat van een advocaat en een maatschappelijk werker in.

Wat houdt jouw baan precies in?

Sociaal raadslieden hebben veel kennis over verschillende rechtsgebieden. We zijn te vergelijken met een huisarts, we weten van allerlei dingen een beetje. Denk bijvoorbeeld aan consumentenrecht, arbeidsrecht, huurrecht of persoon- en familierecht. De meeste vragen gaan over sociale zekerheid, zoals over rechten en plichten rondom inkomen, toeslagen, uitkeringen en fondsen. Het belangrijkste doel van een sociaal raadsman is om te dejuridiseren. We proberen te bemiddelen tussen inwoners en instanties om (vaak dure) juridische stappen te voorkomen.

Je ziet vaak dat er in een gemeente geen sociaal raadslieden zijn, dat is een gemiste kans. In Woerden hebben de algemeen maatschappelijk werkers in eerste instantie hun eigen uren ingezet om een sociaal raadsman aan te nemen. Vervolgens hebben ze de gemeente de meerwaarde van ons werk laten zien en konden wij ingekocht worden. Ik hoop dat in de toekomst in iedere gemeente minstens één sociaal raadsman te vinden zal zijn.

Hoe komen mensen bij een sociaal raadsman terecht?

Dat kan op veel verschillende manieren. Mensen worden bijvoorbeeld doorgestuurd vanuit andere organisaties, zoals het maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk of schuldhulpverlening. In Woerden kunnen mensen bij ons langskomen tijdens inloopspreekuren. Dan beantwoorden wij, samen met opgeleide vrijwilligers, vragen over wetten, sociale voorzieningen en regelgeving. Ook hebben wij telefonische spreekuren.

Wat maakt jouw werk zo leuk en wat zijn de uitdagingen?

Het is mijn levensmotto om goed te zijn voor anderen en dat kan ik perfect doen in mijn werk. Ik help mensen met hun problemen. Daartegenover staat dat ik het moeilijk vind om nee te moeten zeggen. Een uitdaging in mijn werk is de zakelijke kant. Wij werken in zelfsturende teams en hebben zelf de gesprekken met partners, zoals de gemeente. Vroeger deden we enkel de uitvoering, nu ook het strategische vlak. We willen 101 ballen in de lucht houden, maar dat kan niet. Dan moet je prioriteiten stellen.

En een vraag voor toekomstige sociaal raadslieden: Welke eigenschappen zijn belangrijk in jouw werk?

Je moet goed kunnen luisteren, oplossingsgericht zijn en flexibel in zowel je denken, tijd, doen en laten. Als iemand uit huis gezet gaat worden kan je wel een zakelijke brief sturen of tussen 09:00 uur en 17:00 uur bellen, maar het is efficiënter om rond 19:00 uur langs te rijden wanneer iemand thuis is. Dat is in bepaalde gevallen gewoon nodig om mensen te kunnen helpen.