“Ik vind het mooi als kleine dingen een groot effect hebben”

Interview met Wijkpedagoog Sandra den Daas 

Sandra den Daas, door Kwadraad aangedragen voor de nominatie van ‘Maatschappelijk Werker van het jaar 2023’ vertelt hoe haar werk als Wijkpedagoog eruitziet. Wat zijn de leuke- en minder leuke dingen?  

 

“Ik vind het mooi als kleine dingen een groot effect hebben”

Preventieve hulpverlening

Op dit moment werk ik zo’n 1,5 jaar als Wijkpedagoog in Alphen aan den Rijn en bied ik o.a. individuele opvoedondersteuning aan ouders. Dit houdt in dat ik bij gezinnen thuiskom voor maximaal vijf gesprekken. Tijdens deze gesprekken luister ik naar het verhaal van ouders; de gezinssituatie, hun persoonlijke beleving en hun opvoedvragen. Vanuit daar denk ik met de ouders mee: waar liggen de krachten van het gezin en waar hebben zij mogelijk nog baat bij? Ik bied preventieve ondersteuning, zodat de stap naar jeugdhulp hopelijk niet genomen hoeft te worden. Niet altijd is deze stap te voorkomen. Als ik in de eerste gesprekken al merk dat ze wat anders nodig hebben, omdat er bijvoorbeeld complexere factoren meespelen dan in eerste instantie gedacht, verwijs ik ze eerder door. Het werk bestaat niet alleen uit individueel werk, maar ook uit het aanbieden van collectief aanbod zoals trainingen en ouderbijeenkomsten. Ik merk dat ouders en jeugdigen dit als erg fijn ervaren, omdat ze (h)erkenning en steun vinden bij elkaar.” 

Het project 'Opvoeden en Opgroeien'

Vorig jaar is Sandra samen met haar collega’s en manager gestart met het Project ‘Opvoeden en Opgroeien’ binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. “Wij hebben de opdracht gekregen om de pedagogische basisinfrastructuur te versterken die bijdraagt aan de normalisering, ontzorging en demedicalisering.”  

Het eerste halfjaar is er veel aandacht besteed aan de kennismaking met andere organisaties, zoals met de kinderopvang, verloskundige praktijken, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, scholen, jeugdhulp, jongerenwerk en buurtsportcoaches. “Het is belangrijk dat zij van ons bestaan weten, zodat we samen met hen konden kijken naar een zo goed mogelijke samenwerking.” Met elkaar hebben we hard gewerkt aan het bieden van een uitgebreid pallet aan preventieve activiteiten en ondersteuning voor ouders en jeugdigen te Alphen aan den Rijn, in samenwerking met andere organisaties.  

 

Kleine dingen met een groot effect

 “Ik vind het mooi als hele kleine dingen een groot effect hebben. Bijvoorbeeld als ik met een ouder aan de keukentafel zit en ergens uitleg over geef (psycho-educatie) en dat je dan ineens het lampje ziet branden: “Oh, werkt dat zo!” Of dat je een advies meegeeft en ze het de keer daarna ook echt hebben toegepast, dat het werkt en er sprake van verbetering is. Wanneer je uitlegt dat iets normaal is en bij de ontwikkelings-/ leeftijdsfase hoort, zie je veelal geruststelling in de gezichten van ouders.  “Ik vind het mooi als kleine dingen een groot effect hebben” 1

Sandra vertelt dat ze het erg leuk om haar boodschap aan de cliënt uit te tekenen. “Een visuele boodschap komt namelijk vaak beter binnen dan een woordelijke uitleg. Ik ben dan extra trots als ik merk dat mijn tekeningen nog steeds op tafel liggen, of dat ouders het zelf ook aan hun kind hebben uitgelegd."

 

Snijvlak tussen preventie en jeugd

Het moeilijkst aan mijn baan vind ik het snijvlak tussen preventie en jeugdhulp. Vanwege de lange wachtlijsten bij jeugdhulp (6 tot 9 maanden) moeten problemen lang wachten en je wilt ouders niet aan hun lot overlaten. Daarom hebben we in ons team de afspraak gemaakt dat we in deze gevallen iets meer dan vijf gesprekken mogen aanbieden, maar we moeten wel in ogenschouw houden dat we preventieve hulp blijven aanbieden; we mogen niet de rol aannemen van een jeugdhulpverlener. Gezien mijn verleden als jeugdhulpverlener, is dat zeker niet altijd makkelijk.”

Training 'Grip op je leven'

Sandra heeft de training ‘Grip op je leven’ ontwikkeld voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten. De training bestaat uit tien bijeenkomsten waarin de zes thema’s die van invloed zijn op een positieve gezondheid voorbijkomen. Hoe zorg je ervoor dat je goed kunt slapen, eten, of meer kan gaan bewegen? Hoe ga je om met negatieve gedachten en zet je die om naar positieve gedachten? Tijdens de bijeenkomsten komen er ook gastsprekers op bezoek die mogelijk in de toekomst de jongeren nog verder op weg kunnen helpen. “Op deze manier willen we zorgen voor een laagdrempelige toestroom naar andere activiteiten en hulpvormen in de gemeente die een bijdrage kunnen leveren aan hun positieve gezondheid.”