Heb je een laag inkomen? Lees meer over de regeling Individuele inkomenstoeslag

Heb je minimaal 3 jaar lang een laag inkomen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. Je kan deze toeslag 1x per jaar aanvragen bij de gemeente.

De hoogte van de toeslag is:

  • € 402 voor een alleenstaande
  • € 510 voor een alleenstaande ouder
  • € 571 voor gehuwden of samenwonenden

Je komt in aanmerking voor deze individuele inkomenstoeslag als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Je hebt minimaal drie jaar lang een laag inkomen. Dit kan ook een uitkering zijn van de UWV of een ander laag inkomen
  • Je beschikt niet over te veel vermogen (bijv. spaargeld)
  • Je hebt het komende jaar geen uitzicht op inkomensverbetering

Ben je bekend bij de gemeente en heb je de aanvraag al eerder gedaan? Dan is het voldoende om bij de aanvraag kopieën te doen van de laatste bankafschriften van alle gezinsleden en evt. van de (voorlopige) belastingteruggave.

Ben je bekend bij de gemeente en doe je de aanvraag voor het eerst? Dan heeft de gemeente bankafschriften nodig van alle gezinsleden van de afgelopen 3 maanden, de jaaropgaves van de afgelopen 3 jaar en afschriften van de huidige inkomens van alle meerderjarige gezinsleden. Ook een kopie van de identiteitsbewijzen is noodzakelijk.

Ben je niet bekend bij de gemeente en heb je een lage uitkering van bijv. het UWV of een ander laag inkomen in combinatie met een uitkering? Informeer dan voor meer informatie bij je gemeente.