Inkooptraject jeugdhulp Alphen aan den Rijn moet over

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gaan een nieuw (aanbestedings-)traject opstarten voor het inkopen van hun jeugdhulp. Daarmee is de vorige procedure, waarbij Kwadraad als onderdeel van het samenwerkingsverband GO! voor jeugd als winnaar uit de bus kwam, vervallen. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep dat de gemeenten hadden aangespannen.

In het hoger beroep heeft de rechter wederom aangegeven dat de aanbesteding niet aan de eisen voldoet. De rechter ondersteunt de uitspraak van de voorzieningenrechter dat de gemeenten onvoldoende informatie hebben verstrekt aan de inschrijvers. Een tweede punt is de proportionaliteit van de risicoverdeling. De rechter stelt dat het disproportioneel is het risico van een ontoereikend budget bij de opdrachtnemer neer te leggen. Zeker gezien het feit dat het budgetplafond in 2017 lager is dan het budget in 2016. Daarmee is een reëel kans dat de beschikbare plafondbudgetten ontoereikend zijn. Dat risico kan volgens de rechter niet volledig bij de opdrachtnemer worden neergelegd.

Kwadraad is teleurgesteld over deze uitspraak en wacht af hoe de gemeente de nieuwe aanbesteding gaat organiseren. Gelukkig heeft de uitspraak van de rechter op de korte termijn geen gevolgen voor ouders en kinderen die op dit moment te maken hebben met jeugdhulp. Beide gemeenten hebben eind vorig jaar overbruggingsovereenkomsten gesloten met alle jeugdhulpaanbieders waardoor de continuïteit van jeugdhulp is gegarandeerd. Deze overeenkomsten blijven geldig tot het nieuwe aanbestedingstraject eind 2017 is afgerond. De nieuwe jeugdhulpaanbieder kan dan in januari 2018 van start.

Meer informatie op de websites van de gemeente:
www.alphenaandenrijn.nl/jeugdhulp of www.kaagenbraassem.nl/inkoopjeugdhulp