Kans op Sociaal Werker 2017 door project EMMA

— Mariska Overgaag

In 2016 startte project EMMA in Zoetermeer. EMMA staat voor Eerder Melden, Minder Achterstanden. Inmiddels zit het eerste kwartaal in het nieuwe jaar erop en zijn de evaluaties in volle gang. Gewerkt wordt nu aan uitbreiding van het aantal crediteuren, zodat nog eerder de bewoners met financiële problemen bereikt kunnen worden. Gemeente Zoetermeer is erg positief over het project en is betrokken om met de EMMA-partners te onderzoeken welke samenwerkingsverbanden er tot stand kunnen komen en hoe dat gerealiseerd kan worden.

Uit de eerste evaluaties blijkt dat de corporaties bewoners aanmelden die al eerder dossiers hebben gehad bij de deurwaarde. Bij hen kan gesteld worden dat er meer aan de hand is dan alleen een huurschuld. "Eigenlijk willen we met EMMA de deurwaardes juist vóór blijven. Belangrijk is nu dat we vanuit de corporaties ook meldingen gaan ontvangen die voor de eerste keer een achterstand hebben," vertelt Mariska Overgaag, projectleider meldpunt EMMA.

Als mensen in financieel zwaar weer verkeren, zijn dit de eerste zaken die niet betaald worden:

  1. Belastingen
  2. Ziektekostenverzekering
  3. Elektriciteit, gas en water
  4. Huur
  5. Overige rekeningen

(bron: monitor betalingsachterstanden Panteia iov SZW)

Mariska: "Hoe hoger we op deze lader komen met aanmeldingen, hoe meer we in het preventieve kader komen. De volgende stap is de contacten leggen met de crediteuren van nummer twee en drie op de ladder waar de meeste  Zoetermeerders bij zijn aangesloten. We hopen in de tweede helft van dit jaar te starten met de eerste aanmeldingen en zo de mensen die het nodig hebben in een nog eerder stadium te bereiken en een hulpaanbod te doen."

Ik hoop dat het sociaal werkers, vrijwilligers en gemeenten door heel Nederland inspireert meer in te zetten op preventie en vroegsignalering.

Stemmen voor Sociaal Werker 2017

Al eerder kondigden we aan dat Mariska Overgaag met het project EMMA genomineerd is voor Sociaal Werker 2017. De verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2017 is een initiatief van FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en Sociaal Werk Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door arbeidsmarktorganisatie FCB, in samenwerking met mediaplatform Zorg + Welzijn.

De presentatievideo van Mariska (én de video’s van de andere genomineerden) staat online op www.zorgwelzijn.nl/verkiezing. Er kan via de poll gestemd worden tot 14 maart 12.00 uur.

Door deze nominatie krijgt project EMMA een landelijk podium. Mariska: “Ik hoop dat het sociaal werkers, vrijwilligers en gemeenten door heel Nederland inspireert meer in te zetten op preventie en vroegsignalering. De mensen om wie het gaat kunnen daarmee zoveel ellende bespaard blijven”.