Key Support: Ondersteuning aan huis is de sleutel!

[Persbericht] Key Support is in Leiden een nieuwe vorm van ondersteuning voor mensen die de greep op hun leven zijn kwijt geraakt.

De ervaring heeft geleerd dat sommige kwetsbare gezinnen of individuen na het afronden van intensieve hulpverlening moeite hebben om weer op eigen benen te staan. Voor deze groep is een vorm van nazorg nodig, iemand op wie ze kunnen terugvallen. Zo iemand is een vrijwilliger die wij “Key Supporter” noemen. De Key Supporter biedt gedurende een afgesproken periode ondersteuning, bijvoorbeeld in het bijhouden van de administratie, de huishouding, het opvoeden van de kinderen, of zorgt ervoor dat iemand zich meer thuis gaat voelen in de wijk. De Supporter kan bij dreigende terugval in een vroeg stadium de vertrouwde professionele hulpverlening inschakelen.

De Binnenvest, Rosa Manus en Kwadraad vormen een netwerk dat de pilot ontwikkelt en uitvoert. De Binnenvest en Rosa Manus zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een basistraining voor de vrijwilligers. Zij zorgen voor een passend programma, intervisie en stellen ruimte beschikbaar voor training.

Kwadraad zorgt in samenwerking met De Binnenvest voor een effectieve uitvoering van het project Key Support en ondersteunt de vrijwilligers.

Voor meer informatie email: keysupport@debinnenvest.nl