Kwadraad actief in preventieve veld en voor vragen over opgroeien en opvoeden in Alphen aan den Rijn

Vanaf 1 juli biedt Kwadraad in Alphen aan den Rijn ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en bij de sociale activering van inwoners die te maken hebben met de Participatiewet en Wet Inburgering.

Opvoeden en opgroeien

Vanaf 1 juli 2021 kunnen inwoners van Alphen aan den Rijn via het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht bij Kwadraad voor pedagogisch advies, trainingen voor jeugd en activiteiten in het kader van opvoeden en opgroeien. Samen met Participe wordt er invulling gegeven aan de brede preventie opdracht in Alphen aan den Rijn. Denk aan welzijnsactiviteiten voor jong en oud, activiteiten van cultuurcoaches, en het specialistisch jongerenwerk. Peuters met een indicatie voor Voorschoolse educatie krijgen vanaf 1 juli voorschoolse educatie van Peuterstart, Kern kinderopvang of Shezaf.

Sociale activering en maatschappelijke ondersteuning statushouders

Inwoners die te maken hebben met de Participatiewet krijgen vanaf 1 juli ondersteuning van Kwadraad om naar vermogen mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat noemen we ‘sociale activering’. Dit kan gaan om vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding maar kan ook toeleiding naar betaald werk betekenen.

Daarnaast ondersteunen we asielstatushouders in Alphen aan den Rijn bij een goede inburgering en helpen wij hen bij het doorlopen van het Participatieverklaringstraject en het vergroten van kennis van de Nederlandse samenleving.

Gemeente Alphen aan den Rijn biedt hiermee extra ondersteuning voor deze inwoners die te maken hebben met de Participatiewet (bijvoorbeeld door middel van een uitkering) en de Inburgeringswet.

Hoe kunnen inwoners terecht bij Kwadraad?

  • Vragen over opvoeden en opgroeien
    Inwoners/verzorgers met kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen terecht bij Kwadraad, in het CJG. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kun je bellen naar het CJG: 088 254 23 84 of een e-mail sturen naar opvoedenenopgroeien.alphen@kwadraad.nl
  • Sociale activering en maatschappelijke ondersteuning statushouders
    Verwijzingen voor deze vorm van ondersteuning bij Kwadraad verlopen alleen via de gemeente Alphen aan den Rijn. Zodra de inwoner is aangemeld, start een trajectcoach van Kwadraad de begeleiding. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Serviceplein, Rijnvicus en Sportief Besteed Groep.

Kwadraad in Alphen aan den Rijn

Kwadraad is in Alphen aan den Rijn ook actief binnen Tom in de Buurt en JenGteams. Bij Tom in de Buurt kunnen volwassenen terecht voor hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van relatie, verlies, geld, werk of ziekte. Voor jeugdhulp kunnen jongeren en ouders terecht bij JenGteams.

Je leest meer informatie over de nieuwe partners in de gemeente Alphen aan den Rijn in dit nieuwsbericht.