Kwadraad blijft actief binnen Tom in de buurt in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Goed nieuws voor de inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Daar blijft zorg en ondersteuning voor volwassenen toegankelijk via Tom in de buurt. Tom in de buurt is al sinds 2015 actief in deze gemeenten. Samen met ActiVite, de Binnenvest, Gemiva, Kwintes en Wmo Maatwerk/Ipse de Bruggen blijft Kwadraad actief binnen Tom in de buurt.

Inwoners die ondersteuning nodig hebben op diverse levensgebieden, kunnen daarvoor hulp krijgen. Tom in de buurt blijft daarmee voor inwoners vertrouwd: zij kunnen nog steeds aankloppen voor hulp bij allerlei levensvragen. Denk aan hulp bij relaties, mantelzorg, dagbesteding, eenzaamheid, rouw, verlies of begeleiding als iemand bijvoorbeeld dementie, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking of psychische problemen heeft.

Kwadraad blijft actief binnen Tom in de buurt in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop 2Vanaf 2022 kunnen inwoners ook met vragen en meldingen over Wmo bij Tom in de buurt terecht. “Dit is een prettige toevoeging voor de inwoner; hierdoor kijken we met de inwoner naar het totaalbeeld. Hoe kan hij of zij écht weer meedoen? Doordat we diep geworteld zijn in de samenleving, weten we wat er lokaal speelt. Daarmee zijn wij dé Wmo-partij voor de Rijnstreek,” vertelt Wilko Kuus, directeur-bestuurder van Tom in de buurt.

Betere dienstverlening

“Achter de schermen is er veel veranderd, maar de cliënt zal hier weinig van merken. Het wordt alleen maar beter,” aldus Wilko. “Alle zorg die men van Tom kon verwachten, blijft zoals hij is. Met extra ruimte voor informatie en advies wordt voornamelijk de kwaliteit verbeterd.”

Lees meer op de website www.tomindebuurt.nl