Kwadraad en het Coronavirus COVID-19

Als maatschappelijke organisatie willen we er alles aan doen om de risico’s voor onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo klein mogelijk te houden en de kans op verspreiding van het Coronavirus COVID-19 zo veel mogelijk in te perken. Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM en de maatregelen van de regering. Kwadraad heeft hierop beleid ontwikkeld en dit beleid wordt voortdurend geactualiseerd.

Wij hebben als prioriteit dat wij onze dienstverlening zo goed als mogelijk continueren. De maatregelen gelden vanaf 16 maart tot en met in ieder geval 6 april aanstaande. Aanvullend op de reeds door het kabinet aangekondigde maatregelen, hebben wij de volgende richtlijnen:

  • Onze locaties zijn gesloten.
  • In plaats van fysiek contact, bespreken wij alternatieve contactmogelijkheden met onze cliënten. Dat kan bijvoorbeeld zijn telefonisch contact, videobellen etc.
  • Wij blijven telefonisch bereikbaar.
  • In het kader van de uitvoer van vitale functies zoals bijvoorbeeld de uitvoer op de wet tijdelijk huisverbod, meldpunt bezorgd / zorg en overlast, verkennend onderzoek, het horen onder de WvGGZ en andere (wettelijke) veiligheidszaken leveren wij maatwerk.
    Op basis van een triage op urgentie en veiligheid maken wij een afweging waar nodig af te wijken van bovengenoemde maatregelen.
  • Indien nodig, gaan we er op af (mits de cliënt geen gezondheidsklachten heeft). Wij maken daarover goede afspraken en zorgen binnen onze teams ervoor dat we met voldoende mensen zijn om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen borgen.
  • Wanneer de casus niet telefonisch af te handelen is, de situatie urgent is, maar de cliënt heeft wel gezondheidsklachten, dan wordt met de cliënt besproken hoe we de gesprekken kunnen organiseren met een afstand van 2 meter.

Met elkaar zorgen wij ervoor dat wij in deze periode voor elkaar klaar staan, met oog voor onze medewerkers, onze cliënten en voor de bijzondere risico’s waar wij in deze periode mee te maken hebben.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, of er nieuwe adviezen zijn van het RIVM, dan passen wij ons beleid aan.