Kwadraad ISO gecertificeerd

9 februari 2015 – Gouda

Op 6 februari jl. ontving Kwadraad Maatschappelijk Werk het ISO certificaat voor Zorg en Welzijn, oftewel de NEN-EN 15224.

Van 2 t/m 6 februari hebben twee auditoren van Lloyds auditgesprekken gevoerd met een 30-tal professionals van Kwadraad over de kernwaarden van Kwadraad. Inzet was een her certificering van het HKZ - naar het ISO kwaliteitskeurmerk. Het grootste verschil is dat ISO minder gedetailleerde procedures vraagt, maar wel een keuze wil zien van een aantal kwaliteitskenmerken die terug te zien moeten zijn in alle processen en documenten. Een belangrijk onderdeel is de Plan-Do-Check-Act cirkel, de basis van elk kwaliteitssysteem.

De drie minors die opgetekend zijn bij de toekenning van het ISO keurmerk worden in april a.s. op verbetering gecheckt.

Kwadraad ontving van Lloyds veel complimenten voor gepassioneerde professionals, innovatie en ondernemerschap.