Kwadraad presenteert Jaarbeeld 2020

Het Kwadraad jaarbeeld 2020 is gepubliceerd. In het jaarbeeld blikken we terug op 2020, een jaar waarin het coronavirus de maatschappij onder spanning zette.

Door het coronavirus neemt eenzaamheid van jong tot oud toe. Gezinnen worden extra op de proef gesteld, relaties staan onder druk, er is meer huiselijk geweld, versombering onder jongeren en ernstig psychische problemen, de spanning tussen buren loopt op, wanhopend ondernemers en er is stress als gevolg van financiële problemen. Onze maatschappij heeft een enorme klap gekregen en de impact is enorm.

Kwadraad ondersteunt mensen in deze kwetsbare situaties. Door het virus veranderde die ondersteuning ook. De vindingrijkheid en innovatie in onze hulpverlening nam door de crisis een enorme vlucht. Groepswerk werd, waar dat kon, gegoten in online programma's. En waar dat minder goed tot zijn recht kwam werden coronaproof face-to-face bijeenkomsten georganiseerd.

De crisis moet ook weer verwerkt worden. Onze medewerkers zijn er om de kwetsbaarheid van
mensen te verminderen en hen in staat te stellen om zelfstandig in deze maatschappij te staan. Dit voegt Kwadraad toe als een sociaal vaccin!

Lees meer over het werk van Kwadraad in 2020 in het jaarbeeld.