Kwadraad wint als deelnemer in samenwerkingsverband voorlopig de gunning van jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben op 16 augustus bekend gemaakt dat zij van plan zijn de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in hun gemeenten in de periode 2017 – 2019 uit te laten voeren door het samenwerkingsverband waar Kwadraad deel van uit maakt. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Cardea, Gemiva-SVG Groep, Horizon, Ipse de Bruggen, Kwadraad en De Opvoedpoli en de onderaannemers Curium-LUMC, Prodeba, Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie, Participe en Praktijk voor Kinderfysiotherapie, Orthopedagogiek en Gedragstherapie willen gaan werken.

Deze gunning is nog een voornemen van de gemeenten. Eén partij heeft namelijk een kort geding aangespannen tegen dit voornemen en de aanbestedingsprocedure. Pas na de uitspraak in het kort geding – dit is door de rechtbank gepland op 14 september a.s. – wordt duidelijk of de gemeenten over kunnen gaan tot het definitief gunnen van de opdracht.

Duidelijkheid voor cliënten

Zodra de uitspraak in het kort geding bekend is, sturen de gemeenten alle inwoners die gebruik maken van jeugdhulp een brief waarin zij worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Als de gemeenten over kunnen gaan tot definitieve gunning, staat hier ook in wat er gaat veranderen en wat het voor hen betekent. Kwadraad en haar partners werken hierin nauw samen met de gemeenten.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente via:

Alphen aan den Rijn      T 140172
of
Kaag en Braassem          T 071 332 72 72