Lancering website voor professionals die werken met jeugd en gezinnen

Persbericht
CJG verbindt en bevordert samenwerking

Leiden, 3 november 2014

Vandaag lanceren de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zuid-Holland Noord de vernieuwde website www.cjgprof.nl. De CJG website voor professionals is ontwikkeld voor iedereen die in zijn werk veel contact heeft met jongeren en gezinnen. De site bundelt relevante informatie met als doel de samenwerking tussen professionals te bevorderen en zo de zorg rond de jeugd te versterken.

Er zijn veel veranderingen in de jeugdzorg. Professionals die regelmatig contact hebben met gezinnen (zoals huisartsen, voorschoolse voorzieningen en scholen) vragen zich af wat deze verandering voor hun organisatie gaat betekenen. De website www.cjgprof.nl informeert hen hierover, evenals over de werkwijze en het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het Centrum voor Jeugd en Gezin vervult een spilfunctie in de jeugdzorg, zeker nadat op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in werking treedt. Het CJG richt zich op preventie, ondersteuning en jeugdhulp voor jongeren en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsvragen. In Zuid-Holland Noord breidt het CJG per 2015 uit met Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s). De JGT’s bestaan uit ambulante (jeugd)hulpverleners van verschillende disciplines die samen een brede expertise hebben. Het uitgangspunt is om de zorg dichter bij het kind en het gezin te organiseren. De Jeugd- en Gezinsteams zijn onderdeel van het CJG en werken daarbinnen nauw samen met de jeugdgezondheidszorg en preventieve voorzieningen.

Op de website www.cjgprof.nl staan themadossiers over bijvoorbeeld de transitie jeugdzorg, 1Gezin1Plan, kinderen en media en kindermishandeling. Ook is een overzicht te vinden van het cursusaanbod voor kinderen, jongeren, hun ouders en voor professionals. Verder staat op de site gevalideerde en eenduidige informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Daarnaast zijn sociale kaarten beschikbaar met adressen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Professionals kunnen elkaar en hun collega’s bij het CJG zo beter vinden. Via de site kunnen zij ook bij het CJG terecht met hun vragen door gebruik te maken van het E-consult of het chatspreekuur in de ochtend. Professionals kunnen zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief om zo op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.