Maatschappelijk werk in 2017

— Ilse Wiegeraad

Maak kennis met onze nieuwe collega! Ilse Wiegeraad is als accounthouder bij Kwadraad verantwoordelijk voor de gemeenten in de regio Rijnmond, de Zuid-Hollandse eilanden, Midden-Delfland, Westland en Delft. ­

Wat is jouw rol bij Kwadraad?

“In mijn dagelijkse werk onderhoud ik de externe relaties met gemeenten en samenwerkingspartners. Ik probeer zoveel mogelijk in nauwe afstemming te werken met de betrokken collega’s binnen Kwadraad en bij andere organisaties. Ik ben tevens verantwoordelijk voor de verkoop.”

 

Wat zijn jouw verwachtingen voor 2017?

“Naast een hele dynamische samenwerking met collega’s en gemeenten, verwacht ik ook voor Kwadraad grote veranderingen in 2017. Veel gemeenten gaan in 2017 andere vormen van inkoop invoeren. De manier waarop wordt samengewerkt door financiers met maatschappelijke organisaties zoals Kwadraad wordt veel zakelijker. Er komt een verdere verschuiving van inspanningsgericht financieren naar resultaatgericht financieren.”

 

Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor organisaties als Kwadraad?

“Deze verschuiving heeft gevolgen voor de inkoop, de verantwoording, de gesprekken die je hebt over je werk en hoe je naar je werk krijgt. Je bent straks continu bezig met het verantwoorden van je werk. In de praktijk betekent dit het einde van de automatisch verlengde subsidie. Als organisatie binnen de maatschappelijke dienstverlening is het niet meer vanzelfsprekend dat je verzekerd bent van een contract of dat je aan het einde van het jaar daadwerkelijk voor de geleverde inzet betaald krijgt. Die vanzelfsprekendheid gaat stoppen.”

 

Hoe kijk jij naar deze veranderingen?

“Het is goed dat je kritisch bent over de uitgave van gemeenschapsgeld en dat je focust op dingen die echt meerwaarde hebben voor je inwoners.

“Als organisatie binnen de maatschappelijke dienstverlening is het niet meer vanzelfsprekend dat je verzekerd bent van een contract. Die vanzelfsprekendheid gaat stoppen.”

De gemeente gaat steeds meer op de stoel zitten van opdrachtgever en de uitvoering van de opdracht volledig overlaten aan de professionals. Zoals het in mijn ogen ook echt hoort te gaan. In feite betekent dit dat er voor maatschappelijk werkers meer ruimte komt om te innoveren en experimenteren. Het behaalde resultaat is wat telt en dit past perfect bij de werkwijze van Kwadraad. Ik vind het echt een positieve ontwikkeling.”