Maatschappelijk werk in De Ronde Venen

Mooi bericht over ons maatschappelijk werk in De Ronde Venen in de nieuwsbrief Abcoude. “In januari van dit jaar is het Maatschappelijk Werk van Careyn overgegaan naar Kwadraad maatschappelijk werk. Het maatschappelijk werk helpt alle inwoners van de gemeente die vast lopen in hun dagelijks functioneren bij verschillende situaties. Zo bieden wij hulp rondom vragen over opvoeding, relaties, financiën, verlies & rouw, ruzie & geweld en vele andere gebieden waar mensen in vast lopen.”

Onze hulp bieden wij door samen op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag waarin iemand vastloopt. Wij gaan op zoek naar de oorzaak van het probleem en een passende manier om daar anders mee om te kunnen gaan.
In deze gezamenlijke aanpak gaan wij uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben. Indien nodig of wenselijk wordt gezocht naar mensen uit de eigen omgeving die daarbij kunnen helpen. Dit zijn dan mensen uit uw eigen sociale netwerk die van betekenis kunnen zijn in de aanpak van de situatie. Om tot het beste resultaat te komen zetten wij in op een actieve houding van diegene die hulp vraagt en ondersteunt de maatschappelijk werker door het geven van ideeën, tips en oefeningen.

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan trainingen en gespreksgroepen. Dit jaar zijn we gestart met het geven van assertiviteitstrainingen. Iedereen kan daar aan meedoen. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een gespreksgroep om samen met anderen aan antwoorden en oplossingen te werken voor uw situatie. Een overzicht van trainingen en gespreksgroepen vind je op www.kwadraad.nl.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om persoonlijke vragen online te stellen. Vragen kunnen per e-mail of in een chatspreekuur aan een maatschappelijk werker gesteld worden op momenten dat het u zelf uitkomt. Dit kan zelfs anoniem. Op kwadraad.nl kunt u direct aan de slag. Neem daarvoor eens een kijkje op onze website.

Kwadraad werkt in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij werken in de buurt, de wijk, in het gezondheidscentrum, in het Centrum voor Jeugd en Gezin. We zijn altijd dichtbij en bereikbaar. Kwadraad neemt in De Ronde Venen deel aan het Sociaal Team. In De Ronde Venen hebben wij kantoorlocaties in Mijdrecht en Abcoude.

Het kantoor in Mijdrecht staat aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht en is dagelijks te bereiken via telefoonnummer 088-900 4000 en is er dagelijks (behoudens de woensdag) een inloopspreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur. De locatie in Abcoude kunt u vinden op Kerkgaarde 3, 1391 MB Abcoude en is ook dagelijks te bereiken via telefoonnummer 088-900 4000 en heeft alleen op woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur een inloopspreekuur.

Informatie, advies en begeleiding van Kwadraad kost niets en er is geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Ook voor netwerkpartners zijn wij bereikbaar om mee te denken in de aanpak van specifieke vragen of het bieden van ondersteuning of overnemen van de hulpverlening waar dat nodig is.