Maatschappelijk werk offline en online

Maatschappelijk werk ook via social media? Mark Neijssel vindt van wel. Mark is maatschappelijk werker in Zoetermeer en ambassadeur sociaal werk bij de MO groep. In deze column schrijft hij over het succesvolle contact met wijkbewoners via Facebook. 

Kansen voor maatschappelijk werk op social media

In Zoetermeer is een aantal hulpverleners gestart met zich actief te profileren via sociale media kanalen. Wijkcoach Alexander Harfterkamp is een ‘werk Facebookpagina’ gestart. Via deze pagina praat hij mee met verschillende groepen uit zijn wijk en legt hij sneller contact met potentiële cliënten.

De communicatie van maatschappelijk werk verandert. Geen nieuwsbrieven meer per post, geen informatie in losse mailtjes aan ouders en begeleiders, maar een plek online waar iedereen voor informatie en contact terecht kan. Informatie voor ouders, kinderen en de school staat bij elkaar op één plek. Open en transparant.

maatschappelijk werk op Facebook

Facebookpagina voor wijkcoaching

Mijn collega Alexander heeft een pagina op Facebook aangemaakt die hij gebruikt voor zijn werk. Via zijn pagina laat hij zijn volgers weten wat hem bezighoudt. Ook is hij lid geworden van enkele groepen en online bevriend geraakt met mensen uit de wijk. Met dit initiatief heeft hij zijn positie als wijkwerker versterkt.

Hij houdt mensen op de hoogte over spreekuren en vertelt hen waar hij ze mee kan helpen. Sinds hij ook online met de wijk communiceert worden de spreekuren drukker bezocht en kan hij mensen met specifieke vragen helpen.

Een mooi voorbeeld van maatschappelijk werk online

Een goed voorbeeld van maatschappelijk werk online hoorde ik van Alexander. Een tijdje terug zag hij een gesprek op Facebook tussen enkele buurtbewoners. Ze hadden een man op de parkeerplaats voor de flat zien overnachten en vermoedden dat deze man dakloos was geworden. Ze wisten niet wat ze moesten doen en of ze de politie moesten bellen. Alexander gaf hen informatie over huisuitzetting en adviseerde ze naar het spreekuur te komen.

Een paar dagen later stonden de buurtbewoners, met de dakloze man tijdens het spreekuur bij Alexander. Hij kon de man, genaamd Ali, helpen en de buurt bleef met elkaar in contact. Een sterker netwerk online en offline.

Lees meer over de Facebookpagina van Alexander op Zoetermeer Actief.