Maatschappelijk werk verandert

In 2016 gaat de transformatie van zorg en welzijn echt beginnen

De wijze waarop we nu werken in het sociaal domein verandert. Elke Louwers, programmamanager marktontwikkeling bij Kwadraad schrijft over de transformatie in de zorg.

We zijn op weg naar een nieuwe vorm van zorg en welzijn

Al jaren zijn er veranderingen binnen zorg en welzijn. Er kwamen bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin en de ‘eropaf beweging’ ontstond, waarbij kwetsbare mensen in samenleving actief benaderd werden. Zorg en welzijn verhuisde van de spreekkamers naar de mensen. Door de crisis moest het kabinet gaan bezuinigen. Daardoor veranderde ons landschap nog meer.

De verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn verhuisde naar de gemeenten. Door de decentralisatie moeten zij nu beslissen hoe zorg en welzijn op gemeentelijk niveau wordt ingericht. 2015 het jaar van die transitie. We keken met gemeenten naar vraagstukken als: hoe zorgen we voor een financieringssysteem, hoe houden we controle op het geheel en wat houdt onze regierol in. De komende periode zullen gemeenten de regie moeten pakken op de inhoud. Er zullen oplossingen gevonden moeten worden voor problematiek specifiek voor iedere regio. Gemeenten bepalen nu zelf met welke instanties ze willen werken Er moet meer gebeuren met minder middelen. Geen gemakkelijke taak, maar wel één die mogelijk is.

 

Zorg en welzijn verandert, transittie

Ook maatschappelijk werk verandert

Een aantal jaar geleden schreef de maatschappelijk werker het verslag met daarin de doelen van een klant. Het werd een dossier dat in vakjargon werd geschreven en het lag op het bureau van de maatschappelijk werker. Terwijl de vragen zijn van de klant en de oplossing daarvoor in zijn eigen leven liggen. De aanpak van de maatschappelijk werker is daarom veranderd en de samenwerking met partners verbeterd. De maatschappelijk werker is er niet voor altijd, maar tijdelijk. De maatschappelijk werker begeleidt tegenwoordig de klant bij het behalen van zijn doelen en bij het ontdekken van zijn talenten om de vraagstukken aan te pakken. Als iemand een oplossing vindt, met de hulp van zijn omgeving en minder professionele hulp, is er meer tijd voor mensen met complexe problemen.

In 2015 is Kwadraad deel uit gaan maken van de wijkteams in bijna alle gemeenten waar Kwadraad werkt. Dat zijn multidisciplinaire teams waarin verschillende organisaties samenwerken. Ook zijn we trekker en deelnemer in een aantal samenwerkingsverbanden, zoals Tom in de buurt, Delft voor elkaar en Voortouw. We zien dat de verbinding tussen ons werk en de samenleving belangrijker wordt. We stappen daarom nog meer in de leefomgeving van mensen en bouwen aan een sterk netwerk door samenwerking met onder andere (informele) welzijnsorganisatie, huisartsen en verenigingen.

De zorg wordt beter

We proberen eerder betrokken te zijn, zodat we tijdig professionele hulp kunnen bieden met meer effect en resultaat. We bouwen aan netwerken. Een sterk netwerk kan zwaardere problematiek voorkomen en zorgen voor kortere therapietrajecten. Dat is fijner voor de klant, duurzamer en goedkoper. Hulp moet dichter bij de mensen worden georganiseerd. Zo pakken we problemen eerder aan met eenvoudige oplossingen.

Ik ben tevreden wanneer de burger tevreden is met de ondersteuning van zorg en welzijn. De burger bepaalt of de organisatie en gemeente geslaagd zijn. Wanneer klanten doelen halen en wijken of buurten beter functioneren zijn wij succesvol.