Het werk van: maatschappelijk werker Gerard Miltenburg

— Gerard Miltenburg

De medewerkers van Kwadraad staan midden in de samenleving en bieden ondersteuning aan mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun probleem. Bij Kwadraad werken veel verschillende soorten professionals. Van schoolmaatschappelijk werkers, wijkcoaches en preventiemedewerkers tot sociaal raadslieden. We spraken collega Gerard Miltenburg over zijn werk als algemeen maatschappelijk werker in Stichtse Vecht.

Waarom ben je dit werk gaan doen?

Ik werkte hiervoor zes jaar in de commerciële branche, maar ontdekte dat ik daar niks te zoeken had. Ik ben een mensen mens en hou ervan erachter te komen wat iemand drijft. Daarom switchte ik op mijn vijfentwintigste van carrière en ging naar de Sociale Academie. Inmiddels doe ik dit werk al zo’n 33 jaar en ben tot op de dag van vandaag blij met die keuze.

Neem je het werk wel eens mee naar huis?

Eigenlijk zelden, maar dat heb ik wel moeten leren. Kunnen relativeren is een wezenlijk onderdeel van het vak. Dit leerde ik mede toen ik, samen met een ervaren collega, tijdens mijn stage een cliënt had die zelfmoord wilde plegen. We schakelden de politie in en gingen mee naar het huis van de vrouw. De deur werd geforceerd en daar troffen we haar met een overdosis aan. Ze heeft het overleefd, maar de gebeurtenis gaf me flink wat hoofdpijn en had nogal een impact. Uiteindelijk heb ik daar ook van geleerd me er bewust van te zijn (ook in mijn beroepshouding) dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen kwaliteit van leven.

Wat houdt jouw functie als maatschappelijk werker precies in?

Met ons team helpen we mensen die er even niet meer zelf uitkomen. Dat kan op materieel gebied (zoals bij problemen met het krijgen van uitkeringen of het vinden van huisvesting), maar ook op psychosociaal gebied. Iedereen heeft talenten, maar mensen die bij ons komen zien die even niet. Wij zoeken samen met hen naar hoe ze die talenten weer omhoog kunnen halen, zodat ze hun leven een positieve draai kunnen geven. Niets geeft in dit werk zoveel voldoening als mensen te zien opbloeien.

We begeleiden hen in het terug oppakken van hun leven.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

Geen enkele dag is hetzelfde, dat is een van de charmes van mijn vak. Het kan zomaar zijn dat er met een cliënt iets gebeurt waardoor de hele dag op zijn kop staat. Maar de dag bestaat in principe uit overleg met verwijzers of andere hulpverlenende instanties, gesprekken met hulpvragers en met mensen uit hun sociale netwerk of directe omgeving.

We werken in zelfsturende teams. We hebben, naast overleggen over binnengekomen aanmeldingen en de verdeling daarvan, ook organisatorische en beleidsmatige besprekingen. Essentieel onderdeel van ons werk is ook het bijhouden van de clientenregistratie.

Is er een specifieke casus die je is bijgebleven?

Nou die zijn er genoeg! Een bijzondere was die van een vrouw (50) die door de huisarts naar mij was doorverwezen. Ze had de dood van haar partner na tien jaar nog niet verwerkt. Haar echtgenoot was heel plotseling overleden en haar familie heeft toen de hele uitvaart geregeld, waardoor ze zelf nooit echt aan het afscheid toegekomen is. Ik heb met haar een ritueel bedacht zodat ze alsnog afscheid kon gaan nemen. Ik heb haar geadviseerd een notitieblok bij zich te houden, omdat er een moment zou kunnen komen waarop ze zou weten wat ze nog tegen haar man had willen zeggen. Na een paar weken kwam ze inderdaad met een brief van twee kantjes. We hebben de brief ‘verstuurd’ door hem te verbranden. Dat deden we op een regenachtige en donkere dag in november, maar toen we buiten alles klaar hadden gemaakt om de brief te versturen, werd het plotseling helder en scheen de zon.

Het volgende gesprek was ruim een maand later. Toen ik de deur opendeed, stond er een vrouw die ik in eerste instantie niet herkende. Het bleek dezelfde vrouw te zijn. Ze had haar haar gedaan, was opgetut en had een nieuwe jas aan. Ze was een ander mens.

Ik ben erg blij met het creatieve ritueel dat ik samen met haar bedacht heb, daardoor kon ze verder met haar leven.

Wat maakt jouw werk leuk?

Het geeft voldoening om mensen voor mijn ogen te zien opfleuren. Het vraagt iets van je eigen creativiteit om dat te bereiken. Het werk is gevarieerd en ik heb ontzettend fijne leuke collega’s, dat is ook niet onbelangrijk.

Wat zijn de uitdagingen?

Soms spreek je iemand die een soort puzzel is. Je probeert die puzzel samen met het netwerk op te lossen. Het maken van die puzzel wil niet zeggen dat alles ook daadwerkelijk op te lossen is. Dat leert ook weer dat mensen uiteindelijk toch zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen kwaliteit van leven.

Ook werken bij Kwadraad? Bekijk hier onze openstaande vacatures.