Maatschappelijk werkers Careyn over naar Kwadraad

Zorgorganisatie Careyn en welzijnsorganisatie Kwadraad hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van het maatschappelijk werk van Careyn aan Kwadraad per 1 januari 2016. Vanaf deze datum stappen 75 maatschappelijk werkers over naar Kwadraad, dat is gespecialiseerd in maatschappelijk werk. De overdracht leidt tot versterking en verdere ontwikkeling van het maatschappelijk werk dicht bij de klanten en zorgpartners in de regio Utrecht-West en Zuid-Hollandse Eilanden.

Overname maatschappelijk werk Careyn, Kwadraad
De overdracht van het Maatschappelijk Werk werd vorige week officieel beklonken tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ‘hoofdkantoor’ van Careyn aan de Maarssenbroeksedijk. Na het afhandelen van de formaliteiten legden René Verkuylen, bestuurder van Kwadraad en Rob van Dam en Sandra Spek, bestuurders van Careyn, een eindloze splits in een tros, als symbool van de krachtenbundeling en toekomstige samenwerking.

De verantwoordelijkheid van gemeenten voor zorg aan kwetsbare burgers wordt groter. Het maatschappelijk werk is daarbij een belangrijke werksoort en één van de pijlers voor de transitie in het sociale domein naar een samenleving waarin zelfredzaamheid en participatie van burgers centraal staan.

Met het oog op deze toekomst en vanwege de vele uitdagingen heeft Careyn een partner gezocht die kan investeren in de benodigde ontwikkeling van het maatschappelijk werk en de betrokken professionals. Na een zorgvuldig zoekproces is een samenwerking tot stand gekomen met Kwadraad.

Kwadraad is gespecialiseerde aanbieder van maatschappelijk werk in circa 40 gemeenten in Zuid-Holland. Omdat deze welzijnsorganisatie maatschappelijk werk als kerntaak heeft, kan het de gewenste kwaliteitsimpuls bieden.

Per 1 januari 2016 zullen de maatschappelijk werkers van Careyn volledig worden overgedragen aan Kwadraad. Voor de klanten en de partners van Careyn en Kwadraad verandert er weinig:

  • Careyn blijft uw partner voor goede zorg in de wijk, buurt of woongemeenschap. Voor iedereen: jong en oud, gezond of kwetsbaar.
  • De maatschappelijk werkers, pedagogisch adviseurs, sociaal raadslieden en buurtbemiddelaars blijven vanuit Kwadraad contactpersoon voor hun bestaande cliënten en contactpersonen.

Careyn en Kwadraad blijven dus beide lokaal actief, ieder op de eigen expertisegebieden. Waar nodig zullen zij nauw samenwerken om de regio nog beter van dienst te zijn.

Careyn heeft in 2015 een jaaromzet van ruim 300 miljoen euro en is met 7.700 medewerkers actief in Midden- en Westelijk Nederland. Kwadraad heeft 300 medewerkers in dienst (circa 230 fte) en heeft in 2015 een jaaromzet van circa 21 miljoen euro.