Maatschappelijke organisaties gaan samenwerken bij wonen, welzijn en zorg in Hillegom

Bron: gemeente Hillegom

De maatschappelijke  organisaties STEK, Marente, Zorgbalans, Stichting Welzijn Hillegom, HOZO, Kwadraad, MEE Zuid- Holland Noord en ISD Bollenstreek gaan samenwerken wat betreft wonen, welzijn en zorg in Hillegom. Door samen te werken en kennis te delen willen de organisaties meer mogelijk maken en goede zorg goedkoper leveren. Zo komt er een marktplaats voor zorgvrijwilligers en een sociaal team. Ook willen deze partijen Hillegommers helpen hun woning aan te passen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dinsdag 4 maart hebben deze partijen een intentieverklaring ondertekend en aangeboden aan wethouder Kleijheeg. Deze partijen hebben hiervoor nu het initiatief genomen, maar andere partijen kunnen zich aansluiten.


Marktplaats voor zorgvrijwilligers

Met deze marktplaats willen de partijen meer vrijwilligers voor zorg en welzijn mobiliseren. Op deze manier kan er optimaal gebruik worden gemaakt van mensen die iets voor een ander  willen doen. De partijen gaan ook samen vrijwilligerswerk promoten om meer mensen enthousiast te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een systeem komt waarin vraag en aanbod van burgers rechtstreeks aan elkaar gekoppeld wordt.

Sociale teams

Door uitbreiding met medische professionals willen de partijen het bestaande Wmo netwerk in Hillegom verder ontwikkelen naar een sociaal team Hillegom. Door de vorming van het sociaal team willen de partijen snellere, laagdrempelige en integrale zorg bieden aan kwetsbare burgers in Hillegom. De wijkverpleegkundigen van Marente en Hozo gaan de medische hulp geven. Stek zal een signaleringsfunctie krijgen.

Woningaanpassing

De partijen denken dat kwetsbare burgers langer zelfstandig kunnen blijven wonen met een aantal praktische aanpassingen aan hun woning. Hiervoor gaan ze kennis delen met elkaar en met Hillegommers. De wijkverpleegkundigen van HOZO en Marente signaleren de beperkingen in de woningen. De ergotherapeuten van Zorgbalans en ISD Bollenstreek vertalen deze signalen naar aanpassingen en voorzieningen.  Stek verleent medewerking als het woningen uit hun bestand betreft. Stichting Welzijn Hillegom en de gemeente  zorgen voor een goede communicatie zodat burgers op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Foto intentieverklaring Hillegom - maart 2014