In Memoriam – Sanne Tolman

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze collega

Sanne Tolman

Als manager heeft zij in een cruciale fase van onze organisatie mede vorm gegeven aan de koers en de ontwikkeling van Kwadraad. Met een sterke ambitie, visie en een duidelijk oog voor resultaat wist zij velen, in- en extern, te inspireren. We verliezen een zeer gewaardeerde collega.

Onze gedachten gaan uit naar allen die Sanne dierbaar zijn, in het bijzonder Chris, Navid en Nikki, en wensen hen alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens alle collega's van Kwadraad Maatschappelijk Werk,
René Verkuylen, bestuurder